Konieczność wyboru między zaangażowaniem w życie rodzinne lub zawodowe, zbyt mało czasu na przebywanie z bliskimi i brak możliwości pełnego uczestnictwa w życiu dziecka – to największe wyzwania kobiet w godzeniu pracy z obowiązkami rodzicielskimi, jak wynika z ogłoszonego w Dniu Matki raportu firmy rekrutacyjnej Hays Poland. Raport powstał na bazie odpowiedzi 3580 kobiet (prawie 80 proc. badanych) i mężczyzn zebranych w okresie od marca do mają tego roku.

Na wyzwania przy łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych zwraca też uwagę Polski Instytut Ekonomiczny, który przypomina, że w ubiegłym roku 75 proc. matek i 95 proc. ojców dzieci poniżej 15 roku życia pracowało zawodowo. Natomiast obowiązki opiekuńczo-wychowawcze są na ogół domeną kobiet, co jeszcze dobitniej pokazała pandemia, gdy większość z badanych matek mówiła o zwiększeniu obowiązków domowych i rodzicielskich.

Podwójne obciążenie

- Współczesne matki są więc obciążone podwójnie. Najczęściej pracują zawodowo w pełnym wymiarze czasu i jednocześnie w dużo większym stopniu niż ojcowie są odpowiedzialne za obowiązki domowe i opiekuńcze- twierdzą eksperci PIE.

Czytaj więcej

Pracujące Polki przygotowują się do zawodowych zmian

Pokazało to również badanie Hays Poland; ponad dwie piąte ankietowanych kobiet i prawie co drugi z mężczyzn łączyli pracę z obowiązkami rodzinnymi, co dla części z nich było sporym wyzwaniem. Ponad połowa kobiet doświadczyła też trudności z wzięciem urlopu podczas choroby dziecka a prawie co druga z uczestniczek ankiety wskazuje na brak ułatwień ze strony pracodawcy, w tym nieelastyczne godziny pracy czy nadgodziny. Ponadto co trzecia pracująca marka zmierzyła się z koniecznością szybkiego powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim, a co czwarta miała trudności z objęciem uprzednio zajmowanego stanowiska.

Łącznie 67 proc. ankietowanych matek i 45 proc. ojców mówi o przeszkodach utrudniających im pogodzenie pracy w wychowaniem dzieci, przy czym dla obu grup głównym wyzwaniem jest konieczność wyboru między zaangażowaniem w życie rodzinne lub zawodowe. Przy czym mężczyźni (85 proc.) wskazywali na to nawet częściej niż kobiety (79 proc.) i częściej też (aż 81 proc.) narzekali na brak możliwości pełnego uczestnictwa w życiu dziecka.

Problem ojców

Jak wynika z badania, pracujący rodzice, rzadko mogą też liczyć na dodatkowe benefity – tylko 16 proc. badanych stwierdziło, że ich pracodawca oferuje osobom wychowującym co najmniej jedno dziecko dodatkowe świadczenia; najczęściej możliwość pracy z domu, bony upominkowe i elastyczne godziny pracy.

- Otwartość pracodawców na potrzeby rodziców nie może ograniczać się do deklaracji, a niestety czasem tak to właśnie wygląda w praktyce- twierdzi Łukasz Grzeszczyk, dyrektor wykonawczy w Hays Poland. Jak zwraca uwagę, w przestrzeni zawodowej niejednokrotnie funkcjonuje przekonanie, że to pracujące mamy opiekują się dziećmi, kiedy te są chore, i wykorzystują cały urlop rodzicielski przysługujący rodzicom. Stąd też, gdy to mężczyzna chce opiekować się dzieckiem, często budzi to zdziwienie.

Jak zauważają autorzy raportu, w zmianie podejścia może już wkrótce pomóc unijna dyrektywa „Work-life balance”, która ma na celu ułatwić rodzicom godzenie życia zawodowego z rodzinnym i zmianę stereotypowego postrzegania rodzica- kobiety, m.in. poprzez przyznanie ojcom dwumiesięcznego urlopu rodzicielskiego, którego nie będzie można przenieść na matkę.

Czytaj więcej

Kobiety powinny być lepiej traktowane przez pracodawców