W ten sposób firma chce otworzyć się na inwestorów globalnych i wzmacniać swoją pozycję w Europie.

Work Service zadebiutuje w Londynie wchodząc bezpośrednio na londyński parkiet- bez wykorzystania instrumentów pochodnych i bez emitowania nowych akcji. Walory Work Service będą równocześnie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i London Stock Exchange. Z tą sama ceną na obu parkietach. Będą denominowane w PLN i GBP, a ich kurs będzie powiązany.

Dual listing, który szefowie spółki zapowiadali już w zeszłym roku ma głównie wizerunkowy aspekt- Work Service w ten sposób potwierdzi swoją pozycję największej firmy w sektorze usług HR regionie Europy Środowej, zwiększy atrakcyjność w oczach międzynarodowych inwestorów. Powinno to również wzmocnić jej pozycję w międzynarodowych przetargach na usługi HR.