Lista zabronionych do wwozu towarów obejmuje, oprócz żywego drobiu, jajek fermowych i wiejskich, a także mięsa drobiowego, jajek w proszku także: „podatne (na ptasią grypę-red.) zwierzęta z zoo i cyrku, melanż, albuminę i inne przetworzone produkty spożywcze z jaj kurzych, puch i pióra oraz wyroby z nich, trofea myśliwskie (ptactwo łowne) i inne produkty", wylicza portal Chartia97.

Czytaj także: Ptasia grypa pokonała eksport. Straty to kilkaset mln zł

Białorusini anulowali też wszystkie wcześniej wydane zezwolenia na wwóz wyszczególnionych towarów z Lubelszczyzny. Wprowadzili też dodatkowe kontrole weterynaryjne na granicy z Polską.

U siebie władze zaostrzyły kontrole prywatnych gospodarstw i wprowadziły laboratoryjny monitoring w zakładach drobiarskich oraz na terenie państwowych gospodarstw. Monitorowane są też dzikie ptaki.