- To swoisty podręcznik, który krok po kroku wyjaśnia, jak biskupi i przełożeni zakonni mają postępować, gdy otrzymają zgłoszenie - powiedział abp Giacomo Morandi, sekretarz kongregacji, cytowany przez Radio Watykańskie. W opublikowanym komunikacie podkreślono, że vademecum „nie wprowadza żadnych nowych norm, tylko w przejrzysty sposób systematyzuje dotychczasowe zasady”.

Porady zawarte są na ponad 20 stronach dokumentu. Zdaniem agencji Reuters podręcznik „zawiera jedne z najbardziej klarownych sformułowań na temat zgłaszania wykorzystywania seksualnego” władzom. Wcześniejsze dokumenty watykańskie wymagały od duchownych zgłaszanie przypadków nadużyć swoim przełożonym, ale w kwestii obowiązku powiadamiania władz cywilnych, zalecano przestrzeganie lokalnych przepisów.

„Nawet w przypadkach, gdy nie ma wyraźnego prawnego obowiązku, aby to uczynić, władze kościelne powinny złożyć raport do właściwych władz cywilnych, jeśli zostanie to uznane za konieczne w celu ochrony danej osoby lub innych małoletnich przed niebezpieczeństwem dalszych czynów przestępczych” - mówi vademecum.

Chociaż podręcznik nie ma pełnej mocy prawa kościelnego i daje biskupom pewną swobodę, wydanie vademecum postrzegane jest jako ważny krok Watykanu - pisze Reuters.

- Jest to kolejne ważne narzędzie na drodze zdecydowanej walki z nadużyciami w Kościele. Przypomina, że musimy kierować się prawdą i sprawiedliwością, ale jednocześnie trzeba stawiać na odpowiednią formację i prewencję - powiedział abp Giacomo Morandi.

Wytyczne zostaną przesłane do wszystkich diecezji, nawet tych, które już stosowały takie zasady.