Na mocy zmian w przepisach policja i prokuratura musi nagrywać cały proces przesłuchania w sprawach, w których przesłuchiwany podejrzewany jest o morderstwo, rozbój zakończony śmiercią okradanej osoby, a także sprawach prowadzonych przez specjalne zespoły prokuratorów (chodzi m.in. o przestępstwa korupcyjne).

Przesłuchania osób upośledzonych umysłowo również muszą być nagrywane w całości - podaje Kyodo.

Zmiany w prawie mają na celu przeciwdziałanie nielegalnym praktykom, takim jak wymuszanie zeznań. Mają też chronić podejrzanych od stawiania im fałszywych zarzutów. Nagrania mają być też wykorzystywane do zweryfikowania wiarygodności zeznań podejrzanego już w trakcie procesu.

Jak wylicza Kyodo obowiązek rejestrowania przesłuchań będzie dotyczyć zaledwie 3 proc. spraw.

Krytycy działań policji zarzucają jej często brak transparentności w kwestii przesłuchań. Podczas przesłuchań prowadzonych przez policję lub prokuraturę podejrzanemu nie może bowiem towarzyszyć prawnik.

Już przed wejściem zmian w życie prokuratura i policja zaczęły rejestrować przesłuchania - odnotowuje Kyodo.