Carlos Agusto Rodrigues de Melo, przewodniczący spółdzielni rolno-hodowlanej z Guaxupé w stanie Minas Gerais poinformował przy okazji, że spółdzielnia zamierza zastosować po raz pierwszy jako alternatywę dla transportu kontenerowego 1000-kilogramowe worki do przewożenia kawy w ładowniach suchych masowców. — W ten sposób wyślemy ponad 100 tys. worków. To rozwiązanie pozwali uniknąć wysokich stawek za kontenery i ich braku na rynku — powiedział Reuterowi.

Kawa, podobnie jak kakao, cukier rafinowany i bawełna są tradycyjnie przewożone kontenerami, ale ostatnio ich brak i zmniejszona ładowność statków zmusiły do szukania rozwiązań zastępczych. Prezes Melo zapowiedział, że spółdzielnia zamierza korzystać z tak dużych worków w transporcie innych towarów.

Problemy z transportem nie są jedynym powodem mniejszego eksportu. Gorsze plony sprawiły, że spółdzielnia otrzymuje od swych członków ok. 2 mln worków kawy mniej. Do tego dochodzą przypadki niedotrzymywania umów. Wielu rolników w Brazylii i nie tylko nie dostarcza zakontraktowanych ilości, bo ceny kawy skoczyły w tym roku o ponad 60 proc. Cooxupé też cierpi z tego powodu.

Spółdzielnia ocenia tegoroczny rynek — krajowy i w eksporcie — na 5,8 mln worków (po 60 kg), wcześniej przewidywała 7,2 mln. Jeśli chodzi o kampanię w 2022 r., to okres kwitnienia i zawiązywania się owoców nie był idealny. Drzewa kawy odczuły długą suszę, która zmniejszyła ilość zawiązek.