Tomasz Pietryga został wyróżniony za ciekawe i zrozumiałe podejście do problematyki prawniczej, prezentowanej na łamach „Rzeczpospolitej". Doceniono jego konsekwencję we wskazywaniu, często rażących, wad w polskim systemie legislacyjnym. Wyróżnienie podkreśla także jego zaangażowanie dla wagi ochrony własności prywatnej i poruszanie problemów związanych z brakiem ustawy reprywatyzacyjnej.

Nagrodę i wyróżnienia dla Finansistów Roku Gazeta Finansowa przyznała już po raz 15. W tym roku tytuł Finansisty Roku 2014 przyznano Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. - Prezes NIK ujawnia aferę za aferą i nie obawia się konsekwencji – podkreśla Piotr Bachurski, redaktor naczelny.

Obok Tomasza Pietrygi wyróżnienia otrzymali: Bożena Lublińska-Kasprzak (Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), Pedro Pereira da Silva (Chief Operations Officer Grupy Jeronimo Martins, Country Manager na Polskę), Leszek Świętochowski (Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych), firmy Marvipol S.A. i Kapsch Telematic Services (operator systemu viaTOLL) oraz Podyplomowe Studia "Bezpieczeństwo Energetyczne" Collegium Civitas.