TSUE utajnił rejestr beneficjentów rzeczywistych

Unijny Trybunał w Luksemburgu unieważnił przepis dyrektywy, na mocy której dane w tworzonych w krajach UE rejestrów beneficjentów rzeczywistych są jawne - mówi adwokat Mateusz Janion z kancelarii Loewen Legal Hub, gość magazynu Rzecz o Prawie.

Publikacja: 06.12.2022 14:03

Mateusz Janion

Mateusz Janion

Foto: TV.rp.pl

Wyrok TSUE zapadł 22 listopada i dotyczy tzw. dyrektywy AML, której zadaniem jest m.in. zapobieganie terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy.

Według TSUE pełna jawność rejestru, do którego spółki pod sankcją kary pieniężnej mają zgłaszać, kto jest ich faktycznym beneficjentem, narusza Kartę Praw Podstawowych i RODO.

Wyrok nie unieważnia obowiązku zgłaszania takich danych do rejestru, teraz jednak będzie potrzebny ruch ustawodawcy by ustalić nowe zasady dostępu do niego – podkreśla adwokat Janion. Zanim dyrektywa weszła w życie w 2018 r. miała ona służyć unikaniu sytuacji, w których wchodzi się w relację biznesową z podmiotem mającym tylko fasadę legalności, a w cieniu są niejasne interesy lub np. przedsiębiorcy z kraju objętego sankcjami.

Zanim weszła w życie, poprzednia wersja dyrektywy mówiła, że aby dowiedzieć się kto stoi za tą czy inną spółką, trzeba było wykazać swój interes prawny. I prawdopodobnie wrócimy do tej sytuacji, co utrudni działanie aktywistom i mediom ujawniającym podejrzane interesy.

Drugim gościem programu Wojciecha Tumidalskiego był radca prawny Piotr Podgórski, wiceprzewodniczący organizacji pracodawców Przedsiębiorcy.pl.

Piotr Podgórski

Piotr Podgórski

TV.rp.pl

W rozmowie o prawnym otoczeniu biznesu Piotr Podgórski podkreślił, że dla przedsiębiorców najtrudniejsze do zaakceptowania są zmiany prawa bez wystarczająco długiego vacatio legis. – Czekające projekty aktów prawnych, np. tzw. ustawa wiatrakowa H10, ciągle nie trafiają do szerokich konsultacji – mówił.

Zobacz wideo z programu:

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego