Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku upływa 30 listopada 2022 r. Wnioski obsługują gminy. Będą miały miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Koszt dopłat to 11,5 mld zł.

Jak wypełnić wniosek? Wzór wniosku jest jednolity dla całej Polski. Aby ułatwić jego wypełnianie przygotowywany jest właśnie tutorial, który w prosty sposób wyjaśni, jak to należy poprawnie zrobić. Formularz wymaga podania jedynie najważniejszych informacji.

– Zrezygnowaliśmy np. z kryterium wysokości dochodów. Ułatwi to obsługę formalności, a w rezultacie przyśpieszy wypłatę środków. Zależy nam, żeby pieniądze znalazły się na kontach obywateli przed sezonem grzewczym – wyjaśnia resort klimatu.

Wniosek o dopłatę do węgla powinien zawierać wszystkie dane i informacje niezbędne gminie do dokonania jego weryfikacji zgodnie z przywołanymi kryteriami ustawowymi. Jak wyjaśnia resort, w formularzu trzeba podać imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość i dane gospodarstwa domowego oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazany dodatek pieniężny. Ten przysługuje pierwszej osobie z gospodarstwa domowego, która złoży wniosek. Obejmuje przypadki stosowania do ogrzewania węgla, np. przy użyciu kotła, kozy, kominka, kuchni węglowej, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego.

Już kilka tygodni temu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapowiadał, że warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB. Ta  prowadzona jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). A system ten jest tym samym, do którego do końca czerwca należało zgłaszać, czym palimy w gospodarstwach domowych. Jak zapewnia GUNB, nadal można to zrobić.

Na ostatnich przed wakacjami obradach Sejmu posłowie odrzucili propozycję dopłat na inne źródła energii niż węgiel. Do prac nad tym rozwiązaniem posłowie wrócą we wrześniu. Jak wynika z zapowiedzi minister Magdaleny Moskwy, nietaryfowi odbiorcy ciepła pozasystemowego mają otrzymać do 3,9 tys. zł wsparcia. Używający pelletu otrzymają – 3 tys. zł, drewna kawałkowego – 1 tys. zł, oleju opałowego – 2 tys. zł, a LPG – 500 zł. – To są kwoty blokujące wszystkie podwyżki na ciepło na tym samym poziomie bez względu na to, jakie jest źródło – twierdzi min. Moskwa.

Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym