– Dane z rynku pracy jednoznacznie pokazują, że program Rodzina 500+ nie wpływa dezaktywizacyjnie na kobiety – powiedziała minister Elżbieta Rafalska na środowej konferencji prasowej.

I dodała, że w ubiegłym roku współczynnik aktywności zawodowej w Polsce wyniósł 68,8 proc. i wzrósł w porównaniu z 2015 r. o 0,7 pkt proc. W I kwartale 2017 r. sięgnął już 69,1 proc., wzrastając o 0,6 pkt proc. wobec analogicznego okresu 2016 r.

Według GUS (BAEL) liczba kobiet pracujących w 2016 r. spadła. Tendencja ta utrzymała się w pierwszym kwartale tego roku. Jak podkreślała minister Rafalska, statystyki nie wyodrębniają jednak kobiet w wieku rozrodczym ani nie różnicują powodów rezygnacji z zatrudnienia. W tych statystykach mogą być więc ujęte np. kobiety bezdzietne.

Szefowa Ministerstwa Rodziny uważa natomiast, że program 500+ już wpłynął na dzietność. W styczniu przyszło na świat o 2,2 tys., w lutym o 1,3 tys., a w marcu o 1,8 tys. więcej dzieci niż w analogicznych miesiącach roku ubiegłego. W sumie w I kwartale urodziło się 100 tys. dzieci, a więc o 7,3 tys. więcej niż w I kwartale 2016 .

– W żadnym miesiącu nie odnotowano więc spadku – podkreśliła Elżbieta Rafalska.

—kwa