1. Piotr Müller, wiceminister nauki  i szkolnictwa wyższego: habilitacja, doktorat, długość studiów – co się zmieni, czyli podsumowanie konsultacji reformy szkolnictwa wyższego;

2. Katarzyna Kuźma, radca prawny, partner w DZP o zamówieniach In-house, czy gminy mogą zlecać i zlecają swoim spółkom odbieranie odpadów bez przetargów;

 

3. Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika Finansowego o polubownym rozwiązywaniu sporów – wnioski z 2500 spraw poprowadzonych tylko w 2016 r.