Kiedy rodzic uchyla się od partycypowania w kosztach utrzymania dziecka, w sprawie takiej konieczne jest orzeczenie sądu. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie i którego majątek nie przynosi dochodów pozwalających na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Czytaj więcej: Jak uzyskać alimenty na dziecko

Wysokość zasądzonych alimentów zależy od kilku konkretnych okoliczności, które zostały wymienione w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a pozwalają dostosować świadczenia alimentacyjne do stanu faktycznego konkretnej sprawy.

Czytaj więcej: Co decyduje o wysokości alimentów

Należy rozróżnić pojęcie obowiązku alimentacyjnego, tj. ogólnego, ograniczonego czasowo zobowiązania do alimentowania dziecka, od pojęcia zasądzonych alimentów, tj. skonkretyzowanej kwoty, której płacenie nakazał sąd w wyroku alimentacyjnym albo wyroku rozwodowym.

Czytaj więcej: Od kiedy i do kiedy należy płacić alimenty

Zapoznaj się także z innymi poradnikami "Rzeczpospolitej":

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie: wszystko, co trzeba wiedzieć

Koniec małżeństwa, czyli jak się rozwieść