Będą zmiany w podejściu do działań antyterrorystycznych. Projekt w tej sprawie właśnie trafił do wykazu prac legislacyjnych. Rząd chce dodać przepisy o możliwości przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

Czytaj więcej

Hejt w internecie: Wydawcy mediów nie chcą powrotu cenzury

Pojawią się także dodatkowe regulacje. Po pierwsze, będzie możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie mógł wydawać rozkazy usunięcia przez dostawców usług hostingowych treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Będzie też mógł weryfikować nakazy usunięcia treści wydane przez właściwe organy innych państw członkowskich.

Etap legislacyjny: uzgodnienia wewnątrzresortowe