- "Nowoczesne Więziennictwo" to kompleksowa reforma, która wprowadza usprawnienia w działalności zakładów karnych i odbywania kar przez więźniów – mówił podczas konferencji prasowej minister Zbigniew Ziobro.

Wiceminister Michał Woś wskazał na dwa filary zmian realizowanych w ramach reformy. Pierwszy dotyczy reorganizacji szkolenia, struktury i wykonywania codziennych obowiązków przez Służbę Więzienną. Drugi wiąże się ze zmianą warunków przebywania w zakładach karnych ponad 70 tysięcy osadzonych.

Rozszerzenie pracy więźniów

MS zapowiada, iż mocnym impulsem do dalszego rozwoju programu "Praca dla więźniów" będzie wprowadzenie przepisu, na mocy którego skazani, odbywający karę pozbawienia wolności, będą mieli możliwość wykonania pracy na terenie jednostki penitencjarnej w zamian za niespłacone przez nich grzywny.

Nowe regulacje mają też pozwolić na szybkie włączenie skazanych do udziału w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. - Pozwoli to na wsparcie służb ratunkowych w pomocy ludziom znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia bądź groźby utraty mienia - wyjaśnia resort.

Ostatnie pół roku w SDE

Program przewiduje dalsze poszerzenie stosowania dozoru elektronicznego dla sprawców lżejszych przestępstw. Działające w zakładach karnych komisje penitencjarne zyskają upoważnienie do wydawania zezwoleń na odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE skazanym, którzy rozpoczęli odbywanie kary nie przekraczającej 4 miesiące. MS oczekuje, że przyspieszy to rozpatrywanie wniosków i odciąży sądy, które obecnie się tym zajmują.

W przypadku więźniów skazanych na dłuższe kary, ostatnie pół roku pobytu w zakładzie karnym skazany będzie mógł odbyć w SDE.

Czytaj więcej

Resort Ziobry znów zaostrza kary. RPO zgłasza zastrzeżenia

Chcą ukrócić plagę wymiaru sprawiedliwości

Resort Zbigniewa Ziobry przyznaje, że plagą wymiaru sprawiedliwości jest dziś ogromna liczba przestępców skazanych prawomocnie na karę więzienia, którzy uchylają się od wykonania kary. Zaledwie 7 proc. skazanych dobrowolnie stawia się do odbycia kary. - Wykorzystują obecne przepisy, które są nieskuteczne w egzekwowaniu kary. Nic nie grozi dziś za jej unikanie, a policja może zatrzymać i doprowadzić skazanego do więzieniu dopiero po wydaniu wezwania przez sąd - wskazuje MS.

Reforma ma skończyć z tym procederem. Skazany, zostanie natychmiast doprowadzony do zakładu karnego przez policję, bez uprzedniego wezwania przez sąd. Jeśli sprawca będzie się ukrywał, jego wizerunek trafi do specjalnego rejestru i wysłany będzie za nim internetowy list gończy.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Dodatkowym sposobem ukrócenia plagi uchylania się od zasądzonej kary więzienia ma być nałożony na sędziów obowiązek, by przy rozpatrywaniu wniosków o przedterminowe zwolnienie brali pod uwagę, czy ktoś uchylał się od odbycia kary.

MS: koniec z absurdami i przywilejami

Obecnie więźniowie kierowani są do lekarzy, w tym specjalistów, poza kolejnością i systemem świadczeń zdrowotnych. Więźniom przysługuje prawo do opieki medycznej, ale zdaniem MS nie ma żadnego uzasadnienia, by korzystali ze służby zdrowia na lepszych warunkach niż ogół Polaków objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Dlatego reforma wprowadza zasadę udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności z zachowaniem reguł obowiązujących wszystkich pacjentów.

Ponadto skazani mają być obciążani kosztami badań laboratoryjnych w przypadku pozytywnego wyniku badania na obecność substancji psychoaktywnej. - Kosztów takich badań nie powinien ponosić budżet państwa, na który składają się podatnicy - przekonuje resort sprawiedliwości.

Nowe przepisy mają też ograniczyć składanie absurdalnych skarg przez więźniów, takich jak zażalenie na posiłek … sprzed sześciu lat. Jeden z więźniów w ciągu pół roku wysłał tyle skarg, że same znaczki pocztowe, za które płaci Służba Więzienna, kosztowały 26 tys. zł.

SW ruszy w pościg

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami funkcjonariusze Służby Więziennej wykonując czynności służbowe będą mieli prawo podjąć pościg, np. jeżeli zbieg znajduje się w polu widzenia lub jest znany kierunek jego ucieczki.

Służba Więzienna zyska również prawo do doprowadzania osób pozbawionych wolności do sądu lub prokuratury, żeby można było przeprowadzić czynności procesowe z ich udziałem. Jednak zasadą udziału skazanych w sprawach sądowych będą postępowania zdalne. Tak by nie było konieczności konwojowania więźniów, często między odległymi miastami - wyjaśnia MS.

Resort zapowiada również powstanie Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, który zajmie się zwalczaniem przestępstw, np. narkotykowych, popełnianych przez więźniów, a także wzmocnioną kontrolą działań funkcjonariuszy.