Minister infrastruktury chce zmienić przepisy o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu. 4 września znikną te dotyczące obowiązku przedkładania karty pojazdu wraz z wnioskiem o czasowe wycofanie go z ruchu, zamieszczania adnotacji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu oraz przedkładania karty pojazdu w celu przedłużenia okresu czasowego wycofania z ruchu. Minister określił nowy wzór wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed 4 września stosuje się przepisy dotychczasowe (czyli stare, ale bez karty pojazdu).

Czytaj więcej

Likwidacja karty pojazdu: mniej biurokracji to kłopoty

Zgodnie z art. 78a prawa o ruchu drogowym czasowemu wyrejestrowaniu od 31 stycznia 2022 r. podlegają też samochody osobowe unieruchomione z powodu konieczności wykonania naprawy, która wynika z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji. Chodzi o przypadki, gdy będzie to czasochłonne.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe