Organy rejestrujące pojazdy i kontrolujące ruch drogowy mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów, dlatego te dokumenty nie będą już potrzebne.

Możliwość kontroli wprowadziła opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury i byłe Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Także właściciel, dzięki aplikacji mPojazd, może sprawdzić historię pojazdu online.

Dzięki zmianie tych przepisów właściciele od 4 września oszczędzą na rejestracji samochodu osobowego, np. sprowadzonego z zagranicy, 94,5 zł (karta pojazdu – 75 zł, nalepka kontrolna – 18,5 zł, opłata ewidencyjna – 1 zł), a na rejestracji pojazdu wcześniej zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i bez zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych – 19 zł (nalepka kontrolna – 18,50 zł, opłata ewidencyjna – 0,50 zł).

Koszt zarejestrowania od 4 września samochodu osobowego w ww. przypadkach wyniesie 161,50 zł. Aktualnie koszt zarejestrowania samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy to 256 zł, a koszt zarejestrowania samochodu osobowego wcześniej zarejestrowanego na terytorium RP bez zachowania dotychczasowych tablic – 180,5 zł).

Czytaj więcej

Na rejestrację auta po sprowadzeniu z UE 60 dni bez kary