Takie są mandaty od Nowego Roku. Pełna wersja taryfikatora 2022

Od dzisiaj, 1 stycznia 2022 r., obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Ważne dla kierowców i pieszych rozporządzenie z listą naruszeń przepisów ruchu drogowego oraz odpowiadających im grzywien ogłoszono w ostatniej chwili - dwa dnia przed wejściem w życie. Publikujemy pełną tabelę - załącznik do rozporządzenia.

Publikacja: 01.01.2022 12:31

mandat to forma grzywny za wykroczenie

mandat to forma grzywny za wykroczenie

Foto: Adobe Stock

Jak już informowaliśmy, najważniejsze zmiany dla kierowców od Nowego Roku, to podwyżka wysokości grzywny, jaką może ukarać policja w drodze mandatu - od dziś 5 tys. zł. Policja będzie też mogła wpisać 15 punktów karnych. Limit punktów karnych dla doświadczonych kierowców nie zmienił się i nadal wynosi 24 pkt. Ale jeśli kierowca nie będzie uważał, limit ten osiągnie  dużo szybciej niż do tej pory, bo za 12 wykroczeń kierowca może otrzymać jednorazowo aż 15 punktów karnych. To m.in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na pasy (w tym przypadku mandat może kosztować kierowcę 1,5 tys. zł), wyprzedzenie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim czy kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu. Na dodatek punkty karne znikną dopiero po dwóch latach od zapłacenia mandatu.

Sąd zaś będzie mógł nałożyć aż 30 tys. zł grzywny. Np. na  kierowcę pojazdu mechanicznego za niestosowanie się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym.

Budzące zawsze największe zainteresowanie mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości wynoszą od dziś:

do 10 km/h – 50 zł

o 11–15 km/h – 100 zł

o 16–20 km/h – 200 zł

o 21–25 km/h – 300 zł

o 26–30 km/h – 400 zł

o 31–40 km/h – 800 zł, a przy recydywie, czyli trzecim takim samym wykroczeniu w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania - 1600 zł

o 41–50 km/h – 1000 zł, a przy recydywie - 2000 zł

o 51–60 km/h – 1500 zł, a przy recydywie - 3000 zł

o 61–70 km/h – 2000 zł, a przy recydywie - 4000 zł

o 71 km/h i więcej – 2500 zł, a przy recydywie - 5000 zł

W rozporządzeniu jest też punkt budzący wątpliwości. Chodzi o mandat za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. W sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości rozporządzenie nakazuje policjantowi ukarać właściciela pojazdu mandatem w wysokości dwukrotności wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, nie mniejszym niż 800 zł. Problem pojawia się przy stwierdzeniu przekroczenia w warunkach recydywy, gdyż dwukrotność grzywny może tu wynosić nawet 10 tys. zł. Tymczasem maksymalna wysokość mandatu od policjanta wynosi 5000 tys. zł. Pytanie, jak interpretować ten przepis.

Czytaj więcej

Rewolucja w prawie drogowym od Nowego Roku. Szybsza utrata prawa jazdy

Za co jeszcze dostaniemy najwyższe mandaty?

Minimum 4000 zł wynosi mandat za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o przestępstwo.

4000 zł możemy zapłacić za:

- naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone - przy recydywie

- naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały - przy recydywie

- naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - przy recydywie

3000 zł mandatu grozi za:

 - nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście - przy recydywie

- nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża - przy recydywie

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu - przy recydywie

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem - przy recydywie

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania - przy recydywie

- niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej - przy recydywie

- wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem - przy recydywie

- omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - przy recydywie

- naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

- niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez kierującego pojazdem mechanicznym - przy recydywie

2500 zł zapłacimy za:

- naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu (minimalny mandat 500 zł)

- kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.

Minimum 2000 zł wynosi mandat za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie  w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2000 zł możemy zapłacić za:

- wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

- naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu - przy recydywie

- naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

- naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały

- naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

- jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych

1500 zł mandatu grozi za:

-  nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście

- nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

 - nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania

- niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

- wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

- omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

- naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

- niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez kierującego pojazdem mechanicznym

- niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym

1200 zł zapłacimy za zatrzymywanie się/parkowanie na miejscu dla inwalidów

1000 zł wyniesie grzywna w formie mandatu za:

- naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu

- kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

To oczywiście nie wszystkie wykroczenia karane mandatami.  Cały taryfikator przedstawia tabela opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2021 r. pod poz. 2484:

taryfikator mandatów 2022 - przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządz

taryfikator mandatów 2022 - przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

rp.pl

taryfikator mandatów 2022 - przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządz

taryfikator mandatów 2022 - przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch cd. i o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

rp.pl

taryfikator mandatów 2022 - przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zami

taryfikator mandatów 2022 - przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu cd.

rp.pl

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów

rp.pl

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów cd

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów cd

rp.pl

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów cd

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów cd

rp.pl

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów cd

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów cd

rp.pl

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów cd

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów cd

rp.pl

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów cd

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów cd

rp.pl

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów cd

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów cd

rp.pl

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów cd

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów cd

rp.pl

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów cd

taryfikator mandatów 2022 - przepisy dotyczące ruchu pojazdów cd

rp.pl

taryfikator mandatów 2022 - kierujący i inne wykroczenia

taryfikator mandatów 2022 - kierujący i inne wykroczenia

rp.pl

taryfikator mandatów 2022 - kierujący i inne wykroczenia cd.

taryfikator mandatów 2022 - kierujący i inne wykroczenia cd.

rp.pl

taryfikator mandatów 2022 - znaki i sygnały drogowe

taryfikator mandatów 2022 - znaki i sygnały drogowe

rp.pl

taryfikator mandatów 2022 - znaki i sygnały drogowe cd. oraz zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drog

taryfikator mandatów 2022 - znaki i sygnały drogowe cd. oraz zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tamowanie lub utrudnianie ruchu

rp.pl

taryfikator mandatów 2022 -  zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - tamowanie lub utrudnianie

taryfikator mandatów 2022 - zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - tamowanie lub utrudnianie ruchu

rp.pl

* Wartość wskazana po znaku przełamania pogrubioną czcionką oznacza wysokość mandatu karnego określoną w trybie art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń (tzw. recydywa). Przepis wchodzi w życie z dniem 17 września 2022 r.

** Powołane w kolumnie 5 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 i 2328).

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 oraz z 2021 r. poz. 433 i 2065).

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595).

[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151).

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 783).

[5] Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, 1997, 2269 i 2328).

Jak już informowaliśmy, najważniejsze zmiany dla kierowców od Nowego Roku, to podwyżka wysokości grzywny, jaką może ukarać policja w drodze mandatu - od dziś 5 tys. zł. Policja będzie też mogła wpisać 15 punktów karnych. Limit punktów karnych dla doświadczonych kierowców nie zmienił się i nadal wynosi 24 pkt. Ale jeśli kierowca nie będzie uważał, limit ten osiągnie  dużo szybciej niż do tej pory, bo za 12 wykroczeń kierowca może otrzymać jednorazowo aż 15 punktów karnych. To m.in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na pasy (w tym przypadku mandat może kosztować kierowcę 1,5 tys. zł), wyprzedzenie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim czy kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu. Na dodatek punkty karne znikną dopiero po dwóch latach od zapłacenia mandatu.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Sądy i trybunały
Sąd: Nawacki ma 3 dni. Inaczej grozi mu grzywna i areszt
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Niepełnosprawni
Nawet 3495 zł z ZUS dla dorosłych niepełnosprawnych już od Nowego Roku
Konsumenci
Ziobro na koniec skierował dwie skargi nadzwyczajne. Czego dotyczą?
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości