Nowe przepisy o samej organizacji egzaminu na prawo jazdy zostały zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 2 sierpnia. Wchodzą w życie 6 września. Co się zmieni?

Po pierwsze – nastąpi skrócenie przerw między kolejnymi egzaminami z 50 do 45 minut, po której może być egzaminatorowi przydzielona kolejna osoba. Rozwiązanie to dotyczy egzaminu na prawo jazdy kategorii B1 i B;

Czytaj więcej

Nowy wzór prawa jazdy

Po drugie – jeśli egzamin się nie odbędzie, nie będzie wliczany do liczby egzaminów, które danego dnia może przeprowadzić egzaminator.

Po trzecie – starosta dostanie informację o instruktorach i podmiotach prowadzących szkolenia – z wyszczególnieniem wariantu pierwszego podejścia do egzaminu.

Po czwarte – egzamin osoby z udokumentowaną dysleksją zostanie przeprowadzony na specjalnych zasadach (w części teoretycznej weźmie udział egzaminator prowadzący, który przeczyta osobie egzaminowanej treść pytań i odpowiedzi wyświetlane na monitorze komputera).

Podstawa prawna: rozporządzenie z 2 sierpnia, DzU z 5 sierpnia, poz. 1426