Rozporządzenie dopuszcza organizację targów, wystaw, kongresów i konferencji. Warunkiem jest, że w pomieszczeniu przebywać może jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni.

Tożsame rozwiązania wprowadzono dla pokojów zagadek, domów strachu czy sal zabaw.

Wprowadzono ogólną zasadę (odmiennie niż dotychczas, gdzie było to jedynie punktowo uregulowane), że do ograniczeń osób np. na siłowniach, basenach, publiczności na obiektach sportowych nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 - zwraca uwagę na facebookowym profilu "Sport i prawo" radca prawny, Paweł Sliwowski.

Natomiast do 25 czerwca przedłużono zakaz organizacji dyskotek w zamkniętych przestrzeniach.

Więcej osób będzie mogło korzystać z transportu zbiorowego (chodzi o samochody przeznaczone do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą). Jak czytamy w rozporządzeniu "można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 75% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących".

Rozporządzenie ma wejść w życie od niedzieli 6 czerwca.