W projekcie rozporządzenia zaktualizowano stawki za pozyskane w efekcie odstrzału sanitarnego dziki: zryczałtowany koszt za samicę przelatkę i dorosłą samicę to 650 zł, a za pozostałe dziki – 300 zł.

Jak zaznacza farmer.pl, projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" – datowany 6 lipca 2018 r. ma wciąż status „otwarty".

Projekt ten zmienia rozporządzenie wprowadzające „Program zwalczania ASF" w 2018 r.

W styczniu na terenie trzech województw prowadzony ma być odstrzał dzików. Polski Związek Łowiecki i instytucje rządowe przekonują, że działanie ma na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Sprawa budzi duże kontrowersje. Protesty ekologów wywołała informacja, że w styczniu ma zostać wybitych 200 tys. zwierząt.