Tegoroczną maturę zdaje ponad 270 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników.  Pisemny egzamin z języka polskiego rozpocznie się w poniedziałek  8 czerwca o godz. 9.00.

Szkoły nie będą przeprowadzały egzaminów ustnych ze względu na bezpieczeństwo sanitarne.

- Ustne matury będą zdawali jedynie uczniowie, którym wynik z tego egzaminu będzie potrzebny w rekrutacji na zagraniczną uczelnię - powiedział Polskiemu Radiu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej doktor Marcin Smolik. W całym kraju do matury ustnej zgłosiło się 327 osób. Najwięcej - ponad 280 - będzie zdawało język angielski. Ponad 20 osób zgłosiło się do zdawania języka polskiego, a 13 - języka niemieckiego, są też pojedyncze zgłoszenia do egzaminów z języka francuskiego i rosyjskiego.

Maturzyści na świadectwie, zamiast wyniku z części ustnej, otrzymają adnotację, że w 2020 roku nie przeprowadzano egzaminu.

Egzaminy maturalne mają się zakończyć 29 czerwca.

Zgodnie z wytycznymi sanepidu oraz ministerstw zdrowia i edukacji, na egzamin może przyjść tylko osoba bez objawów choroby (dotyczy to i uczniów i nauczycieli). Rodzic czy opiekun prawny ucznia może wejść  na teren szkoły tylko wtedy, gdy kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).

Na sali egzaminacyjnej, już po zajęciu miejsc przez zdających, będzie można zdjąć maseczkę lub przyłbicę. Jeśli maturzysta zechce wyjść do toalety albo gdy podejdzie do niego nauczyciel, z powrotem ma założyć maseczkę.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Maturzyści nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy m.in. książek, telefonów komórkowych, maskotek. Za to muszą mieć  własne długopisy, linijki, cyrkle, kalkulatory itp. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu  przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. Nie wolno będzie pożyczać  przyborów od kolegów.

Szkoła nie zapewni też wody pitnej na egzamin. Należy przynieść własną butelkę z wodą. Jeśli w tym samym dniu maturzysta będzie miał więcej niż jeden egzamin, może w przerwie zjeść  przyniesione z domu kanapki, a także opuścić budynek szkoły, żeby np.  pójść coś zjeść poza szkołą.