140 zł za konsultację specjalistyczną pobraniem tkanek i komórek, 166 zł za pobranie zastawek serca, 280 zł za pobranie naczynia krwionośnego rozgałęzionego co najmniej 10 cm i 183 zł za pobranie rogówki – takie ceny przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów.

Nowela dodaje do rozporządzenia wycenę procedur dotychczas w niej nie uwzględnionych i podwyższa stawki za te, które wyceniono w 2012 r. Ustawodawca przewiduje, że planowane zmiany spowodują konieczność zwiększenia od 2022 r. budżetu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant" rokrocznie o 190 tys. zł.

Czytaj także: Lekarz wyciął zdrową nerkę - jest wyrok sądu

Jak czytamy w uzasadnieniu, brak części kosztów związanych z pobieraniem komórek i tkanek od zmarłych dawców powodowało niejasności, uznaniowość oraz różną interpretację dotycząca rozliczania kosztów pobrania bądź odstąpienia od poszczególnych elementów pobrania ze względu na brak możliwości zwrotu kosztów poniesionych przez szpitale. Według autorów projektu, wprowadzenie ich do rozporządzenia pozytywnie wpłynie na liczbę pobrań komórek i tkanek.

Dodaje też możliwość zwrotu kosztów za chybione wyjazdy i pobrania dla zespołów transplantacyjnych. Będą je rozliczały bezpośrednio z Narodowym Funduszem Zdrowia i Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant", a nie przez szpital zgłaszający potencjalnego dawcę, jak dzieje się to dziś.

„Poltransplant" nie będzie musiał już przekazywać informacji o proponowanym wzrośnie kosztów co roku, a co trzy lata.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne