Przedstawiciele organizacji LGBT, skupiającej  gejów, lesbijki i biseksualistów wmawiają opinii publicznej nieprawdę. Jednym z argumentów, którego używają najczęściej by uzmysłowić  Polakom jak potrzebna jest nam ustawa o związkach partnerskich jest fakt, że teraz jeden konkubent nie może się dowiedzieć w szpitalu o stan  zdrowia drugiego.

Jest to kłamstwo bo wystarczy, że osoby żyjące w nieformalnym związku zabezpieczą się na tę okoliczność. Jeśli bowiem jeden z nich trafi do szpitala może upoważnić lekarza by ten przekazywał informacje o jego stanie zdrowia.

Tak stanowi   art. 9 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Nie jest to jednak obowiązek, ale prawo pacjenta.  Jeśli  chory ma takie  życzenie, może tuż po rozpoczęciu  leczenia w przychodni czy szpitalu, wskazać, że dostęp do jego dokumentacji medycznej może mieć konkretna osoba.

Ustawa o prawach pacjenta wskazuje dodatkowo, że prawo do takich informacji mają osoby bliskie choremu. Wśród nich przepis wymienia małżonka, krewnego oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. Pod ostatnią kategorię podpada więc konkubent.

Pacjent upoważniając konkretną osobę uprawnioną  do informacji o jego zdrowiu, nie musi w placówce medycznej robić tego na piśmie. Jednak dla bezpieczeństwa lepiej jest zachować formę pisemną takiego oświadczenia bo to może w przyszłości  zapobiec łamaniu prawa chorego. Konkubent, czyli osoba, którą pacjent upoważnił  ma prawo dostać w lecznicy  wszelkie informacje zawiązane z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent może jednak poprzez wyraźne oświadczenie wskazać, by zakres ten został ograniczony np. tylko co do rokowania.

Co więcej, zgodnie z przepisami nawet jeśli chory jest nieprzytomny bo miał. np wypadek i nie zdążył przygotować żadnego upoważnienia, lekarz powinien poinformować osobę bliską, w tym konkubenta o stanie jego zdrowia.

Jeśli lekarz nie chce poinformować konkubenta o stanie zdrowia pacjenta ma on prawo zaskarżyć taką decyzję do dyrektora szpitala.