Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowano w Dzienniku Ustaw 6 listopada około godz. 19 pod poz. 1972.

Hotele tylko dla nielicznych

Zgodnie z nowymi przepisami do  29 listopada 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich będzie mocno ograniczone. Chodzi nie tylko o hotele, ale wszystkie obiekty oferujące krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych. A więc np. także schroniska turystyczne czy apartamenty oferowane na krótkoterminowy najem w serwisach bookingowych.

Działać będą mogły tylko hotele robotnicze lub hotele dla pracowników sezonowych, a pozostałe miejsca noclegowe mogą być wynajmowane jedynie dla gości w podróży służbowej, zawodników na  zgrupowaniach i zawodach sportowych, osób  wykonujących zawód medyczny  oraz pacjentów i ich opiekunów - jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej. Na potwierdzenie tych okoliczności hotel będzie żądał od gościa zaświadczenia od pracodawcy, lekarza, polskiego związku sportowego  albo przynajmniej pisemnego oświadczenia gościa.

Rozporządzenie wskazuje także, że jeśli świadczenie objętych zakazem usług hotelarskich rozpoczęło się przed  7 listopada 2020 r., to musi skończyć się najpóźniej 10 listopada 2020 r., czyli w najbliższy wtorek.

Kultura  online

Do 29 listopada zamknięte będą placówki kultury: kina, teatry, muzea, galerie sztuki, domy kultury. Kina czy kluby filmowe mogą oferować jedynie seanse online. 

Biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy o muzeach od północy mają zakaz udostępniania zbiorów publiczności oraz organizacji wydarzeń z udziałem publiczności. Nie dotyczy to zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających.  Można też będzie zwiedzać lasy, parki i ogrody zabytkowe należące do instytucji kultury.

Działalność twórcza związana z jakimikolwiek zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalna bez udziału publiczności i tylko w zakresie działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, nagrania fonograficzne i audiowizualne, wydarzenia transmitowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Od północy obowiązuje także zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub zawodów polegających na biegach lub jeździe na rowerze, z wyjątkiem organizowanych przez polski związek sportowy.

Wracają kolejki do sklepów

W małych sklepach lub zakładach usługowych, czyli  takich o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 mkw., będzie mogła przebywać 1 osoba na 10 mkw.

Natomiast w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 mkw. ustanowiony zostaje zakaz handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyjątkiem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży:

a) żywności

b) produktów kosmetycznych, ale innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,

c) artykułów toaletowych,

d) środków czystości,

e) produktów leczniczych,  w tym przez apteki lub punkty apteczne,

f) wyrobów medycznych

g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

h) gazet lub książek,

i) artykułów budowlanych lub artykułów remontowych,

j) artykułów dla zwierząt domowych,

k) usług telekomunikacyjnych,

l) części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli,

m) paliw.

Czytaj też: 

Ikea zaskoczona decyzją rządu. Musi zamknąć sklepy

Drugi lockdown mocno Polskę zaboli. Recesji nie da się uniknąć

W dużych obiektach handlowych zakaz obejmuje także prowadzenie działalności usługowej  z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług:

a) związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),

b) optycznych,

c) medycznych,

d) bankowych,

e) pocztowych, logistycznych oraz polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek,

f) ubezpieczeniowych,

g) naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek,

h) myjni samochodowych,

i) ślusarskich,

j) szewskich,

k) krawieckich,

l) pralniczych,

m) gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;

Zakazane bez wyjątków są handel i usługi na tzw. wyspach handlowych w galeriach handlowych.

Kościoły niemal puste

W budynkach i innych obiektach kultu religijnego, może znajdować się   - przy zachowaniu minimalnego dystansu 1,5 m - nie więcej  niż:

1 osoba na 15 mkw. powierzchni – do 29 listopada 2020 r.,

1 osoba na 7 mkw. powierzchni – od 30 listopada 2020 r.

Limity nie obejmują osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania  lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

Uczestnicy obrzędów muszą mieć zakryte usta i nos, osoby sprawujące kult religijny - nie.

Będą mogły odbywać się spotkania lub zebrania organizowane przez organizacje harcerskie i skautowe objęte Honorowym Protektoratem Prezydenta RP, jeśli ich celem jest  realizacja działań statutowych lub wolontariackich, związanych z przeciwdziałaniem rozwoju epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Ale w przyapdku spotkań w budynkach warunkiem jest zachowanie odległości nie mniejszej niż 1,5 m - nie więcej niż 1 osoba na 7 m kw. powierzchni, a w przypadku spotkań na zewnątrz - liczba uczestników nie większa niż 10, maseczki i dystans.