2150 zł na opiekę nad starszym członkiem rodziny. Od kiedy bon senioralny?

Rząd chce wesprzeć krewnych osób w wieku 75+, którzy w związku z wykonywaną pracą, nie mogą zapewnić seniorowi wsparcia w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego. Rada Ministrów właśnie uwzględniła projekt w wykazie swoich tegorocznych prac.

Publikacja: 26.03.2024 12:03

2150 zł na opiekę nad starszym członkiem rodziny. Od kiedy bon senioralny?

Foto: Adobe Stock

Bon senioralny to przełomowa zmiana w podejściu do systemu opieki nad osobami starszymi. Projekt w tej sprawie, przygotowany przez zespół nowej minister do spraw polityki senioralnej, ma być przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale tego roku. Bon senioralny ma być przyznawany od 2025 r. Co już o nim wiadomo? 

Bon senioralny na pomoc m.in. w gotowaniu i sprzątaniu

Jak czytamy w opisie projektu,  jest on odpowiedzią  na wyzwania związane z godzeniem obowiązków wynikających z pracy i zapewnieniem wsparcia odpowiadającego potrzebom osób w wieku 75 lat lub więcej przez osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec seniora. W praktyce chodzi o zstępnych — dziecko lub wnuka osoby wymagającej opieki.

„Konieczność opieki nad bliskimi seniorami niejednokrotnie wiąże się z ograniczeniem aktywności zawodowej (w tym w szczególności kobiet) lub ponoszeniem znaczących kosztów zapewnienia tej opieki na rynku prywatnym. Ponadto, niska podaż osób chcących świadczyć usługi w zakresie opieki nad osobami starszymi, powoduje że dostęp do tego typu usług jest znacząco ograniczony.” - zauważa projektodawca. 

Bon ma też zagospodarować przestrzeń pomiędzy pomocą społeczną a systemem ochrony zdrowia, w tym opieką długoterminową. Jednak usługi świadczone w ramach bonu będą miały charakter niemedyczny, a ich celem będzie wsparcie osób starszych w czynnościach życia codziennego takich jak mycie, pomoc w ubieraniu, zakupy, gotowanie, jedzenie sprzątanie, załatwianie spraw urzędowych, spacery itp. 

Czytaj więcej

Seniorzy bez prywatnej opieki medycznej? Nie chodzi o pieniądze

Trzeba pracować, by dostać bon senioralny

Osobą uprawnioną do pozyskania usług w ramach bonu senioralnego będzie jej zstępny. Ale nie każdy. Przede wszystkim musi mieć ukończone 45 lat i być osobą aktywną zawodowo oraz uzyskiwać dochody z pracy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza, dochody z pracy w rolnictwie). Projekt ustawy zakłada, że dochód zstępnego uprawniający do ubiegania się o przyznanie bonu senioralnego nie może być niższy niż wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę, ale też nie może przekraczać wysokości:

1) dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę dla gospodarstwa jednoosobowego (czyli od lipca br. 8600 zł brutto) lub

2) trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę dla gospodarstwa wieloosobowego bez względu na liczbę osób w rodzinie (czyli 12900 zł brutto od lipca). 

O przyznaniu bonu senioralnego będzie decydował ośrodek pomocy społecznej. Osoba, nad którą sprawowana ma być opieka wspierana bonem, musi mieć co najmniej 75 lat i wymagać opieki w zakresie podstawowych czynności życiowych. Jeśli mieszka z małżonkiem lub partnerem, który skończył 75 lat, ośrodek pomocy będzie uwzględniał także jego niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego.

Kto może opiekować się seniorem w ramach bonu senioralnego

Opiekę opłacaną bonem będą mogły świadczyć osoby fizyczne np. pielęgniarki, opiekunki medyczne, opiekunki osób starszych, ale również osoby bez formalnego wykształcenia w tym zakresie, jeśli odbędą co najmniej 30-godzinowe szkolenia. Oto minimalne  wymagania, które powinna spełniać osoba wykonująca usługi w ramach bonu senioralnego: 

1) jest pełnoletnia;

2) posiada wykształcenie co najmniej średnie, średnie branżowe, zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe;

3) nie jest członkiem rodziny osoby w wieku 75 lat lub więcej, na rzecz której będzie świadczyć usługi w ramach bonu senioralnego;

4) nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby w wieku 75 lat lub więcej, na rzecz której będzie świadczyć usługi w ramach bonu senioralnego;

5) oświadczyła, że jest zdolna pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług w ramach bonu senioralnego;

6) ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Co ważne, gmina będzie mogła też samodzielnie realizować bon senioralny lub zlecić jego realizację różnym typom podmiotów np. podmiotom ekonomii społecznej, organizacjom pozarządowym lub podmiotom prywatnym. Ma to pozytywnie wpływać na rozwój lokalnych instytucji ekonomii społecznej takich jak organizacje pozarządowe, spółki non-profit i spółdzielnie socjalne.

Bon senioralny z kodem QR

Bon senioralny będzie prawem do skorzystania ze wsparcia w ramach usług o charakterze opiekuńczym w określonej liczbę godzin i zakresie podstawowych czynności dnia codziennego, a jego wartość ma odpowiadać liczbie godzin przemnożonej przez stawkę za jedną godzinę usług. 

Wartość bonu senioralnego wyniesie maksymalnie połowę obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia, czyli od lipca 2024 roku ok. 2150 zł. Kwota ta będzie wypłacana w formie elektronicznej. Opiekun otrzyma na swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail kod QR, który będzie mógł wykorzystać do realizacji niezbędnych usług opiekuńczych. Bon senioralny nie będzie wymieniany na gotówkę ani inne środki wymiany.

Przyznawanie bonów senioralnych nie wpłynie na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, który jest przyznawany każdej osobie po ukończeniu 75 lat i wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Bon senioralny to przełomowa zmiana w podejściu do systemu opieki nad osobami starszymi. Projekt w tej sprawie, przygotowany przez zespół nowej minister do spraw polityki senioralnej, ma być przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale tego roku. Bon senioralny ma być przyznawany od 2025 r. Co już o nim wiadomo? 

Bon senioralny na pomoc m.in. w gotowaniu i sprzątaniu

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona