Kiedy przez mróz dzieci nie muszą iść do szkoły

Pracownicy wykonujący zadania zimą mają swoje prawa. W tym czasie dopuszczalne jest też zawieszenie zajęć w szkołach z powodu mrozów. Jaka jest minimalna dopuszczalna temperatura w szkole oraz w biurze?

Aktualizacja: 10.01.2024 10:46 Publikacja: 10.01.2024 03:00

Kiedy przez mróz dzieci nie muszą iść do szkoły

Foto: Adobe Stock

W całym kraju termometry pokazują minusowe temperatury. W wielu miejscach osiągają one wartości dwucyfrowe. Synoptycy zapowiadają, że mogą się one utrzymać przez jakiś czas. Jak to wpływa na kwestie pracownicze?

Jak wyjaśnia Katarzyna Wilczyk, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski, przepisy nie wprowadzają ograniczenia w zakresie minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której swoje obowiązki wykonują pracownicy.

- Takie regulacje obowiązują jednak przy wykonywaniu obowiązków służbowych w pomieszczeniach. W przypadku lekkich prac fizycznych i przy pracy biurowej temperatura nie może być niższa niż 18°C. Dla pozostałych prac fizycznych wykonywanych w pomieszczeniach nie powinna spaść poniżej 14°C- podkreśla.

Zwraca natomiast uwagę, że w przypadku zadań służbowych wykonywanych w niskich temperaturach na otwartej przestrzeni pracodawcy muszą zrealizować szereg obowiązków związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy pracownikom.

Jakich?

- Podczas wykonywania prac na zewnątrz lub w nieogrzewanych pomieszczeniach konieczne jest zapewnienie pracownikom w pobliżu ich miejsca pracy pomieszczeń umożliwiających im schronienie przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się i zmianę odzieży. W takich miejscach temperatura powinna wynosić co najmniej 16°C, a na każdą osobę w najbardziej liczebnej zmianie powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni. Natomiast całkowita wielkość pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8m2. Powinny być one też wyposażone w urządzenia do podgrzewania posiłków — mówi.

Jak podkreśla, w przypadku gdy ze względu na charakter prac na otwartej przestrzeni w okresie zimowym nie można zapewnić specjalnych pomieszczeń, należy zagwarantować pracownikom odpowiednio dostosowane źródła ciepła.

- Ponadto pracodawcy muszą dostarczyć również odpowiednią odzież ochronną (chroniącą głowę, stopy i całe ciało, w tym rękawice czy obuwie), aby zapewnić odpowiedni komfort termiczny — mówi.

Podkreśla jednocześnie, że niezależnie od powyższych obowiązków pracodawca musi także zapewnić pracownikom profilaktyczne posiłki i napoje.

- Dotyczy to osób wykonujących prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (tj. od 1 listopada do 31 marca). Z kolei przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C pracodawca zapewnia pracownikom także gorące napoje — wskazuje mec. Wilczyk.

Jak wyjaśnia, jeżeli pracodawca spełnia opisane w przepisach bhp wymogi, to pracownicy nie mogą odmówić wykonywania takich prac nawet przy bardzo niskich temperaturach.

- Odmowa będzie natomiast zasadna jeśli pracodawca nie zrealizuje któregoś z obowiązków, np. nie zapewni posiłków i napojów profilaktycznych czy pomieszczeń do ogrzania się (lub odpowiednich źródeł ciepła). Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy jeżeli warunki nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika- dodaje.

Mec. Wilczyk wskazuje jednocześnie, że brak możliwości dotarcia do pracy z powodu mrozu czy śniegu może być przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność pracownika w pracy.

- Jednakże decyzja w tym względzie należy do pracodawcy. Pracownik powinien natomiast wykazać, iż rzeczywiście nie mógł dotrzeć do firmy (np. uzyskując odpowiednie zaświadczenie z PKP, iż pociągi zostały odwołane). Jednak w takim przypadku, nawet jeśli pracodawca usprawiedliwi nieobecność, pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia za ten czas- wyjaśnia.

Czytaj więcej

Zimno w pracy? Obowiązki pracodawcy związane z niskimi temperaturami

Jak wyjaśnia Beata Patoleta, adwokat i ekspert ds. prawa oświatowego szkoła musi zapewnić uczniom odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, w których odbywa się nauka.

Tak wynika z przepisów ustawy prawo oświatowe. Zgodnie z art. 125 a "zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie: (...) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów".

Jaka to temperatura dookreśla rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zgodnie z jego treścią dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna (mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa).

- To uprawnienie dyrektora, a nie obowiązek. Musi brać pod uwagę np. możliwości dotarcia do danej placówki w takich niesprzyjających okolicznościach — wskazuje ekspertka.

Zwraca jednocześnie uwagę, że od trzeciego dnia (liczonego od momentu zawieszenia zajęć) placówka musi zorganizować uczniom nauczanie zdalne.

W całym kraju termometry pokazują minusowe temperatury. W wielu miejscach osiągają one wartości dwucyfrowe. Synoptycy zapowiadają, że mogą się one utrzymać przez jakiś czas. Jak to wpływa na kwestie pracownicze?

Jak wyjaśnia Katarzyna Wilczyk, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski, przepisy nie wprowadzają ograniczenia w zakresie minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której swoje obowiązki wykonują pracownicy.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona