Mąż zaufania może zarobić na przyglądaniu się wyborom

W tym roku nie tylko członkowie komisji wyborczych mogą liczyć na wynagrodzenie za całodzienną pracę. Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej także przysługuje dieta za czuwanie nad przebiegiem głosowania. Ale trzeba spełnić pewne warunki.

Publikacja: 18.08.2023 15:06

Mąż zaufania w lokalu wyborczym

Mąż zaufania w lokalu wyborczym

Foto: PAP/Marcin Obara

Mąż zaufania to osoba reprezentująca komitet wyborczy w komisji wyborczej. Jej zadaniem jest obserwowanie  czynności obwodowych komisji wyborczych przed otwarciem lokali wyborczych, czuwanie nad przebiegiem głosowania oraz liczeniem głosów. Mąż zaufania ma prawo przyglądać się sporządzaniu protokołu, wnosić  do niego uwagi. Może także być obecny przy jego przewożeniu i przekazywaniu do komisji wyborczej wyższego stopnia. Wreszcie prawem męża zaufania jest rejestrowanie (nagrywanie)  czynności obwodowej komisji wyborczej dotyczących przeprowadzenia głosowania oraz ustalenia wyników głosowania.

Pełnomocnik wyborczy  ma prawo wyznaczyć po jednym mężu zaufania do każdej komisji na obszarze okręgu, w którym dany komitet  zarejestrował kandydata lub listę kandydatów.  

Mężem zaufania może być osoba mająca czynne prawo wyborcze do Sejmu, która nie kandyduje w wyborach ani nie jest komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, urzędnikiem wyborczym lub członkiem komisji wyborczej.

Każdy mąż zaufania otrzyma stosowne zaświadczenie potwierdzające jego status.

Mąż zaufania wyznaczony do obwodowej komisji wyborczej może liczyć także na dietę w wysokości 40 proc. zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych. Czyli 240 zł. 

Ale dieta wypłacona będzie wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania. W tym celu przewodniczący obwodowej komisji wyborczej będzie ewidencjonował czas przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wyda zaświadczenie tym mężom zaufania, którzy spełnili warunki do wypłaty diety.

Dieta jest wypłacana na wniosek, który mąż zaufania musi złożyć  we właściwym urzędzie gminy wraz z zaświadczeniem lub jego uwierzytelnioną kopią. We wniosku trzeba podać imię i nazwisko, adres zameldowania oraz adres do korespondencji, numer konta bankowego, na które przelana ma być dieta, albo wskazanie, że wnioskuje się o wypłatę diety w gotówce, numer PESEL, oznaczenie obwodowej komisji wyborczej, przy której wnioskodawca wykonywał obowiązki męża zaufania oraz oznaczenie właściwego urzędu skarbowego. Pieniądze powinny być wypłacone w ciagu 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 

Mąż zaufania to osoba reprezentująca komitet wyborczy w komisji wyborczej. Jej zadaniem jest obserwowanie  czynności obwodowych komisji wyborczych przed otwarciem lokali wyborczych, czuwanie nad przebiegiem głosowania oraz liczeniem głosów. Mąż zaufania ma prawo przyglądać się sporządzaniu protokołu, wnosić  do niego uwagi. Może także być obecny przy jego przewożeniu i przekazywaniu do komisji wyborczej wyższego stopnia. Wreszcie prawem męża zaufania jest rejestrowanie (nagrywanie)  czynności obwodowej komisji wyborczej dotyczących przeprowadzenia głosowania oraz ustalenia wyników głosowania.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin