Uniwersystet Łódzki negatywnie ocenia uchwalenie Lex Tusk

Ustawa Lex Tusk wzbudza kontrowersje już od czasu złożenia jej projektu w Sejmie. Wiele głosów wskazywało o potencjalnych zagrożeniach jej uchwalenia. Podobną ocenę wyraził Rada Wydziału WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.

Publikacja: 23.06.2023 17:28

Uniwersystet Łódzki negatywnie ocenia uchwalenie Lex Tusk

Foto: PAP/Tomasz Golla

W uchwale Rady Wydziału członkowie wprost wskazali, iż stanowczo potępiają uchwalenie ustawy Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007-2022, nieoficjalnie ochrzczonej jako Lex Tusk. Zdaniem przedstawicieli Uniwersytetu treść ustawy łamie kilkanaście przepisów Konstytucji RP. 

Naruszenia mają stanowić przede wszystkim przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej, bowiem ustawa przewiduje ją za czyny, które nie stanowiły przestępstwa w czasie ich popełnienia, co więcej w samej treści ustawy nie wszystkie czyny zostały zakwalifikowane jako czyn zabroniony przepisami. 

Czytaj więcej

Lex Tusk - co zawiera i dlaczego jest groźna

Powołanie Komisji sprawia, że wymiar sprawiedliwości, a więc władza sądownicza nie będzie wykonywana przez sąd, a organ władzy wykonawczy, w skład którego wyznaczone do działania będą osoby nie będące sędziami, to może stanowić naruszenie zasady trójpodziału władzy w państwie prawa. Zgodnie z treścią uchwały, osoby postawione w stan oskarżenia przez Komisją nie mają otrzymanych gwarancji procesowych, które obowiązują w procesie karnym. W samej treści uchwały podkreślono także że, "Funkcjonowanie komisji w oczywisty sposób ma służyć interesom wyborczym jednej partii, godzi więc w podstawowe zasady wyborów w demokratycznym państwie prawnym.".

Co więcej zdaniem działających w Radzie, prezydencki projekt nowelizacji ustawy nie rozwiązuje problemu, ponieważ nie likwiduje konstytucyjnych naruszeń. Rada wskazała także, że prócz oczywistych skutków jakie niesie za sobą uchwalona ustawa, wpływa ona również na przyszłych adeptów prawa, czyli obecnych studentów, ponieważ "godzi we wpadajne im w toku studiów podstawowe standardy państwa prawnego.".

Rada Wydziału UŁ ubolewa również nad faktem iż w pracach nad ustawą brał jeden ze współpracowników, prof. dr. hab. Zbigniew Rau.

W uchwale Rady Wydziału członkowie wprost wskazali, iż stanowczo potępiają uchwalenie ustawy Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007-2022, nieoficjalnie ochrzczonej jako Lex Tusk. Zdaniem przedstawicieli Uniwersytetu treść ustawy łamie kilkanaście przepisów Konstytucji RP. 

Naruszenia mają stanowić przede wszystkim przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej, bowiem ustawa przewiduje ją za czyny, które nie stanowiły przestępstwa w czasie ich popełnienia, co więcej w samej treści ustawy nie wszystkie czyny zostały zakwalifikowane jako czyn zabroniony przepisami. 

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego