Posiedzenie zaplanowane jest na 24-26 maja i jednym z punktów obrad jest  projekt ustawy o zmianie Konstytucji grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, który bezpośrednio dotyczy sytuacji wojny w Ukrainie. 

Ustawa miałyby umożliwić przejęcie majątku osób fizycznych niebędącymi obywatelami Polski oraz prawnych i innych podmiotów prawa w przypadku, gdy można domniemać, że majątek służy lub może być wykorzystywany w jakimkolwiek stopniu do finansowania lub wspierania dokonanej przez agresora napaści zbrojnej, w szczególności ze względu na "osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z władzami publicznymi tego państwa". 

Czytaj więcej

Deficyt i dług w górę. Rząd wskazuje na winnych

Przejęcie ma się odbywać w momencie ataku na Polskę lub powodującego zagrożenie bezpieczeństwa publicznego RP, który jest dokonany na inne państwo. Przejęcie zostałoby dokonane z mocy prawa przez Skarb Państwa i bez odszkodowania. Wartość uzyskana z tego majątku miałaby być przeznaczona na wsparcie osób dotkniętych skutkami tejże napaści. 

Ważną zmianą ma być także wyłączenie spod limitu długu publicznego wszelkich pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych służących finansowaniu potrzeb obronnych Rzeczpospolitej, co oznaczałoby, że wszelkie działania finansowe dotyczące obronności kraju byłyby dalej możliwe, nawet jeśli w ich skutek dług publiczny przzekroczy  3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto.