Przedwyborcze porządki w prawie energetycznym

Rada Ministrów przyjęła dwie ustawy z obszaru energetyki. Jedna decyduje o przyspieszeniu inwestycji w sieci elektroenergetyczne przesyłowe. Druga daje ułatwienia konsumentom w zarządzaniu tym kto i za ile będzie dostarczał im energię elektryczną.

Publikacja: 18.04.2023 15:44

Przedwyborcze porządki w prawie energetycznym

Foto: Adobe Stock

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw

Sieci przesyłowe są konieczne do podłączenia instalacji OZE i dystrybucji produkowanej w nich energii. Nowe regulacje przewidują ułatwienie realizacji inwestycji w sieci o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym. Mają wspierać rozwój tzw. mikroinstalacji OZE, poprzez zapewnienie odpowiednich przepustowości, co pozwoli wprowadzić energię wytwarzaną np. przez lokalne spółdzielnie energetyczne z sieci niskiego i średniego napięcia do sieci wysokiego napięcia. Szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dotyczącej prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach ma może skrócić się o połowę, tj. z ponad 12 do 6 miesięcy. Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

- Transformacja energetyczna Polski została w ostatnich latach spowolniona przez ograniczenie możliwości przyłączenia nowych źródeł OZE do sieci przez operatorów sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. Między rokiem 2015 a 2021 operatorzy wydali ponad 6 tys. odmów przyłączenia do sieci instalacji wytwórczych (głównie OZE) o łącznej mocy ok. 30 GW1, co stanowi ponad 50 proc. aktualnie zainstalowanej mocy wytwórczej wszystkich rodzajów źródeł (konwencjonalnych i odnawialnych) w Polsce - mówi  prawnik Wojciech Modzelewski, z kancelarii ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Czytaj więcej

Ustawa klimatyczna ma zwiększyć konkurencyjność biznesu

Według raportu przygotowanego przez Client Earth pt. Sieci – Wąskie gardło polskiej transformacji energetycznej, do najpoważniejszych problemów procesu przyłączania inwestorzy zaliczają: brak jednolitej i spójnej metodologii rozpatrywania wniosków o wydanie warunków przyłączenia; brak konsekwencji w odniesieniu do pojęcia kompletności wniosku o przyłączenie, dowolność i uznaniowość w określaniu obowiązków inwestora,co powoduje wydłużanie procesu przyłączenia; brak aktualnej informacji o rzeczywistej dostępnej mocy przyłączeniowej wdanych punktach sieci (GPZ); nieinformowanie inwestorów, kiedy w danym punkcie przyłączenia będą dostępne moce, co utrudnia długofalowe planowanie inwestycji OZE; wskazywanie przez Operatorów w warunkach przyłączenia punktów przyłączenia znacznie oddalonych od planowanej inwestycji, co powoduje, że inwestycja przestaje być opłacalna; brak mechanizmów prawnych zabraniających blokowania punktów przyłączenia przez inwestorów niezamierzających realizować inwestycji OZE,a jedynie w późniejszym okresie sprzedających projekt OZE z uzyskanymi warunkami przyłączenia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Drugi przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie prawa energetycznego zaś, pozwoli odbiorcom zawierać umowy z cenami dynamicznymi energii elektrycznej, z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców. Od 2026 r. odbiorcy energii będą mogli zaś zmienić dostawce energii dynamicznie i w 24 godziny. Konsumenci i mikro przedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh, uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert jej sprzedaży. Odbiorcy będą mieli także prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami. Przewiduje to projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Dostosowuje on polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. 

Czytaj więcej

Zmiany w 2023 r. prawo budowalne, energetyczne i ochrona środowiska

Wprowadzone zostaną też ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych, pozwalające na przyłączanie się do nich i odstępowanie bez sankcji i z zachowaniem pełni praw konsumenckich. W określonych przypadkach Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł ingerować z urzędu lub na wniosek strony w treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej. Chodzi o umowę zawartą pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw

Sieci przesyłowe są konieczne do podłączenia instalacji OZE i dystrybucji produkowanej w nich energii. Nowe regulacje przewidują ułatwienie realizacji inwestycji w sieci o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym. Mają wspierać rozwój tzw. mikroinstalacji OZE, poprzez zapewnienie odpowiednich przepustowości, co pozwoli wprowadzić energię wytwarzaną np. przez lokalne spółdzielnie energetyczne z sieci niskiego i średniego napięcia do sieci wysokiego napięcia. Szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dotyczącej prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach ma może skrócić się o połowę, tj. z ponad 12 do 6 miesięcy. Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN