Przedwyborcze porządki w prawie energetycznym

Rada Ministrów przyjęła dwie ustawy z obszaru energetyki. Jedna decyduje o przyspieszeniu inwestycji w sieci elektroenergetyczne przesyłowe. Druga daje ułatwienia konsumentom w zarządzaniu tym kto i za ile będzie dostarczał im energię elektryczną.

Publikacja: 18.04.2023 15:44

Przedwyborcze porządki w prawie energetycznym

Foto: Adobe Stock

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw

Sieci przesyłowe są konieczne do podłączenia instalacji OZE i dystrybucji produkowanej w nich energii. Nowe regulacje przewidują ułatwienie realizacji inwestycji w sieci o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym. Mają wspierać rozwój tzw. mikroinstalacji OZE, poprzez zapewnienie odpowiednich przepustowości, co pozwoli wprowadzić energię wytwarzaną np. przez lokalne spółdzielnie energetyczne z sieci niskiego i średniego napięcia do sieci wysokiego napięcia. Szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dotyczącej prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach ma może skrócić się o połowę, tj. z ponad 12 do 6 miesięcy. Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

- Transformacja energetyczna Polski została w ostatnich latach spowolniona przez ograniczenie możliwości przyłączenia nowych źródeł OZE do sieci przez operatorów sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. Między rokiem 2015 a 2021 operatorzy wydali ponad 6 tys. odmów przyłączenia do sieci instalacji wytwórczych (głównie OZE) o łącznej mocy ok. 30 GW1, co stanowi ponad 50 proc. aktualnie zainstalowanej mocy wytwórczej wszystkich rodzajów źródeł (konwencjonalnych i odnawialnych) w Polsce - mówi  prawnik Wojciech Modzelewski, z kancelarii ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Czytaj więcej

Ustawa klimatyczna ma zwiększyć konkurencyjność biznesu

Według raportu przygotowanego przez Client Earth pt. Sieci – Wąskie gardło polskiej transformacji energetycznej, do najpoważniejszych problemów procesu przyłączania inwestorzy zaliczają: brak jednolitej i spójnej metodologii rozpatrywania wniosków o wydanie warunków przyłączenia; brak konsekwencji w odniesieniu do pojęcia kompletności wniosku o przyłączenie, dowolność i uznaniowość w określaniu obowiązków inwestora,co powoduje wydłużanie procesu przyłączenia; brak aktualnej informacji o rzeczywistej dostępnej mocy przyłączeniowej wdanych punktach sieci (GPZ); nieinformowanie inwestorów, kiedy w danym punkcie przyłączenia będą dostępne moce, co utrudnia długofalowe planowanie inwestycji OZE; wskazywanie przez Operatorów w warunkach przyłączenia punktów przyłączenia znacznie oddalonych od planowanej inwestycji, co powoduje, że inwestycja przestaje być opłacalna; brak mechanizmów prawnych zabraniających blokowania punktów przyłączenia przez inwestorów niezamierzających realizować inwestycji OZE,a jedynie w późniejszym okresie sprzedających projekt OZE z uzyskanymi warunkami przyłączenia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Drugi przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie prawa energetycznego zaś, pozwoli odbiorcom zawierać umowy z cenami dynamicznymi energii elektrycznej, z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców. Od 2026 r. odbiorcy energii będą mogli zaś zmienić dostawce energii dynamicznie i w 24 godziny. Konsumenci i mikro przedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh, uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert jej sprzedaży. Odbiorcy będą mieli także prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami. Przewiduje to projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Dostosowuje on polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. 

Czytaj więcej

Zmiany w 2023 r. prawo budowalne, energetyczne i ochrona środowiska

Wprowadzone zostaną też ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych, pozwalające na przyłączanie się do nich i odstępowanie bez sankcji i z zachowaniem pełni praw konsumenckich. W określonych przypadkach Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł ingerować z urzędu lub na wniosek strony w treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej. Chodzi o umowę zawartą pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw

Sieci przesyłowe są konieczne do podłączenia instalacji OZE i dystrybucji produkowanej w nich energii. Nowe regulacje przewidują ułatwienie realizacji inwestycji w sieci o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym. Mają wspierać rozwój tzw. mikroinstalacji OZE, poprzez zapewnienie odpowiednich przepustowości, co pozwoli wprowadzić energię wytwarzaną np. przez lokalne spółdzielnie energetyczne z sieci niskiego i średniego napięcia do sieci wysokiego napięcia. Szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dotyczącej prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach ma może skrócić się o połowę, tj. z ponad 12 do 6 miesięcy. Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?