Projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw opublikowało w czwartek Rządowe Centrum Legislacji. Ma ona umożliwić stworzenie ogólnopolskiej sieci Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) dostępnej dla uczniów, studentów i pracowników poszczególnych branż. Centra mają stać się placówkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w poszczególnych dziedzinach zawodowych. Celem ich działalności będzie angażowanie branży w rozwój umiejętności i wspieranie współpracy kształcenia zawodowego z biznesem i pracodawcami. System kształcenia zawodowego ma być dostosowany do realiów i wymagań rynku pracy i zasad rządzących biznesem.

Publiczne lub niepubliczne BCU będzie mogła prowadzić m.in. jednostka samorządu terytorialnego i organizacja branżowa. BCU będą mogły otrzymać dotację celową, która pozwoli na ich funkcjonowanie.

Etap legislacyjny: skierowano do opiniowania

Czytaj więcej

Kosiniak-Kamysz: trzeba ograniczyć rolę kuratorów oświaty. Nie mogą rządzić szkołą i sumieniami