Na miejscu zdarzenia w Przewodowie pracują prokuratorzy Mazowieckiego i Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego PK, Prokuratury Regionalnej w Lublinie, Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Wspomagają ich funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, ABW, CBŚP, żołnierze. Wsparciem są też biegli, w tym z Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia w Zielonce i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, pirotechnicy oraz amerykańscy eksperci.

– Czynności służb pod nadzorem prokuratorów koncentrują się na zabezpieczeniu materiału dowodowego mającego wyjaśnić okoliczności zdarzenia. W toku oględzin leja powybuchowego ujawniono elementy pochodzące od pocisku rakietowego S-300. Ciała osób, które odniosły śmierć w wyniku eksplozji rakiety, zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok – usłyszeliśmy w PK.

Czynności oględzin miejsca zdarzenia i penetracji przyległego terenu cały czas trwają. Trudno określić, kiedy zostaną zakończone. Z uwagi na dobro prowadzonych czynności, prokuratura nie przekazuje bliższych informacji o ich przebiegu. – O dalszych czynnościach zdecydują prokuratorzy – informuje PK.

Czytaj więcej

Incydent w Przewodowie. Śledczy szukają śladów

Ale dzięki powołaniu specjalnego zespołu śledczy mogą uniknąć pisania wniosków o pomoc prawną i czekać na ich rozpatrzenie. Współpraca odbywa się bezpośrednio pomiędzy prokuratorami.

Do utworzenia wspólnego zespołu śledczego pomiędzy Ukrainą, Polską i Litwą w sprawie napaści Rosji na Ukrainę doszło 25 marca 2022 r. w Korczowej w Ukrainie. Umowę podpisali Prokurator Generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa, Prokurator Generalna Litwy Nida Grunskiene, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Dariusz Barski.

Pierwsze działania do powołania takiego zespołu w sprawie wojny napastniczej i zbrodni popełnianych przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy zostały podjęte już 2 marca 2022 r. w toku narady nadzwyczajnej przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących w Eurojust.

To podczas tego spotkania z inicjatywy Ukrainy, Polski i Litwy podjęto decyzję o zawiązaniu wspólnego międzynarodowego zespołu śledczego w ramach śledztw wszczętych w tych trzech krajach.

Jednocześnie w ramach polskiej prokuratury sprawą zajmuje się zespół śledczy składający się z prokuratorów Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Policji. Prace zespołu koordynuje Prokurator Krajowy – Dariusz Barski.

W czynności dokumentowania zbrodni wojennych na Ukrainie zaangażowani są prokuratorzy z terenu całej Polski. Dziś koncentrują się głównie na gromadzeniu i dokumentowaniu w formie procesowej relacji świadków zbrodni wojennych, w tym przesłuchaniu obywateli Ukrainy i innych państw, którzy przybyli na teren Polski w związku z agresją na Ukrainę, ustalaniu osób pokrzywdzonych, zabezpieczaniu zdjęć oraz filmów dokumentujących zbrodnie wojenne.