Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo ochrony środowiska. Zakłada on wyłączenie z tegorocznego limitu wydatków (tzw. reguły wydatkowej) środków m.in. na obronność, pomoc Ukraińcom czy skutki kryzysu energetycznego.

Projekt zakłada też, że obligacje ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa nie będą objęte podatkiem bankowym. W uzasadnieniu wskazano, że ma to obniżyć koszty finansowania emisji obligacji na rzecz programów rządowych utworzonych, powierzonych lub przekazanych, w szczególności Bankowi Gospodarstwa Krajowego lub Polskiemu Funduszowi Rozwoju.

We wtorkowym głosowaniu Sejm nie przychylił się do wniosku opozycji o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Tym samym projekt został skierowany do prac w komisji finansów publicznych.

Podczas głosowania w komisji wynik głosowania był remisowy: 16 do 16. Aby uznać, że komisja przyjęła projekt, potrzebna jest bezwzględna większość. Na głosowaniu zabrakło 14 posłów PiS.