Do Rzecznika wpłynęły wnioski dotyczące zablokowania przez operatorów telekomunikacyjnych dwóch serwisów internetowych: wRealu24.tv oraz wRealu24.pl. Miała tego zażądać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rzecznik powołuje się m.in. na informację podaną przez TVP, że zablokowano kilkanaście serwisów szerzących rosyjską propagandę. Lista zablokowanych mediów internetowych jest niejawna, ale wśród zablokowanych podmiotów wymieniono właśnie m.in. te tytuły.

Ponieważ działanie operatorów telekomunikacyjnych wkracza w konstytucyjną wolność słowa (art.  54 ust. 1 Konstytucji RP), zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się do szefa ABW o wskazanie, jakie działania podjęła w tej sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jaka była podstawa faktyczna oraz prawna i motywy podjętych działań oraz czy zawiadomiono o tych działaniach zainteresowany podmiot .

Rzecznik przypomina, że prowadząc samodzielnie postępowanie wyjaśniające, ma prawo dostępu do informacji niejawnych. 

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 180 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego, przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do niezwłocznego blokowania połączeń telekomunikacyjnych lub przekazów informacji, na żądanie uprawnionych podmiotów, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, albo do umożliwienia dokonania takiej blokady przez te podmioty.

Czytaj więcej

Między wolnością a bezpieczeństwem