Poprawka posłów PO dawała wojewodom prawo do dofinansowania hospicjów z rezerwy celowej. Wiceminister Marek Tombarkiewicz powiedział, że nadwyżki powinny iść na otwieranie nowych hospicjów, a nie modernizację istniejących.

– Wydawało się, że posłowie rozumieją potrzeby finansowe hospicjów, prowadzonych najczęściej przez organizacje pozarządowe. Okazało się, że górę wzięła polityka, i odrzucono nowelizację ustawy o działalności leczniczej – mówi poseł Marek Hok, lekarz.

Nowelizacja przepadła stosunkiem głosów 14:12. ©?