Od wtorku obowiązują nowe zakazy związane z pandemią. W poniedziałek wieczorem została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie. Weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a więc 23 lutego.

Nowe przepisy zwalniają z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy: uczących się w Polsce lub w państwie sąsiadującym oraz ich opiekunów, studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w Polsce lub w państwie sąsiadującym, prowadzących działalność naukową.

Czytaj także:

Są zmiany w obostrzeniach. Ogłoszono je przed północą

Kwarantanny nie muszą odbywać także zaszczepieni szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, pod warunkiem że dysponują stosownym zaświadczeniem.

Nowela rozporządzenia przewiduje również, że do 28 lutego w kasynach oraz salonach gier hazardowych może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 mkw. powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Informacje w tej sprawie mają wisieć w widocznych miejscach lokalu.

W rozporządzeniu uchyla się ograniczenia w lecznictwie uzdrowiskowym. Warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji leczniczej czy turnusu leczniczo-profilaktycznego ma być negatywny wynik testu na SARS-CoV-2.

Z zakazu zgromadzeń wyłączone będą konkursy na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską.

Nowe przepisy włączyły do grupy pierwszej szczepień przeciwko Covid-19 osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach. Mają być one szczepione po pacjentach zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Grupę uprawnionych do szczepienia pracowników oświaty i placówek wychowawczych rozszerzono m.in. o: nauczycieli i pracowników pedagogicznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Podstawa prawna:

nowelizacja z 22 lutego 2021 r. rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 2021 r., poz. 336)