Obywatele twierdzą, że obowiązek noszenia maseczek został uregulowany w rozporządzeniu, a nie ustawie. Dlatego jest nieważny. Jednej z takich osób sprawę wyjaśniło Biuro RPO.

- Przez wiele miesięcy rzeczywiście podstawa prawna obowiązku noszenia maseczki była wadliwa, ale od grudnia jest to uregulowana poprawnie. Obowiązek wynika już z ustawy. RPO zabiegał o to od maja 2020 t. właśnie po to, by obywatele nie mieli takich wątpliwości - informują eksperci Rzecznika

Nakaz zakrywania nosa i ust wprowadzony w 2020 r. wywołał kontrowersje. Krytyczne głosy dotyczyły zwłaszcza podstawy prawnej tego obowiązku. Powszechny nakaz zakrywania nosa i ust został bowiem wprowadzony początkowo z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego. Naprawiając ten błąd, Sejm uchwalił 28 października 2020 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. W art. 15 pkt 2 lit. c tej ustawy wprowadzono zmianę w art. 46b ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, polegającą na dodaniu do art. 46b punktu 13 w brzmieniu:

„13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu".

Przepis ten upoważnia Radę Ministrów do uregulowania kwestii zakrywania ust i nosa w rozporządzeniu, czyli stanowi właściwą podstawę do wprowadzania odpowiednich regulacji w formie rozporządzenia.

Obecnie tym rozporządzeniem jest rozporządzenie Rady Ministrów z 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 19 marca 2021, poz. 512). W par. 25 określono, że do 9 kwietnia 2021 r. obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w miejscach publicznych. Rozporządzenie wymienia także przypadki i konkretne sytuacje, w których nie trzeba stosować się do nakazu. Bez maseczki można więc poruszać się po własnym domu, lesie, parku czy na plaży. Nie trzeba jej zakładać także we własnym aucie, czy podczas egzaminów.

Za brak maseczki grozi mandat w wysokości do 500 zł.