Jak napisał Przemysław Czarnek obostrzenia w oświacie mają obowiązywać do 9 kwietnia. Co dalej? - Wszystko zależy od naszej odpowiedzialności. Jeśli jako społeczeństwo ją wykażemy, to umożliwimy powrót dzieci do przedszkoli i szkół jeszcze w kwietniu - stwierdził w swoim wpisie szef resortu edukacji.

Czytaj także:

Żłobki i przedszkola zamknięte na dwa tygodnie

Jak dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zgodnie z podpisanym rozporządzeniem od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1) przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

2) szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach;

3) szkół ponadpodstawowych;

4) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

5) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

6) domów wczasów dziecięcych;

7) szkolnych schronisk młodzieżowych.

Jeśli chodzi o ograniczenie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, to będzie ono polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Dodatkowo, placówki wychowania przedszkolnego będą obowiązane prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola lub szkoły albo osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

- Ze względu na specyfikę działania, nie wprowadzono przepisów ograniczających funkcjonowanie przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziałów przedszkolnych specjalnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Ograniczenie dotyczy również praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, co oznacza, że zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (także te realizowane w formach kursowych) odbywać się będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile wynika to z programu nauczania.

Ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.