Autorzy wniosku przekonują, że routery WiFi „wytwarzają sztuczne promieniowanie mikrofalowe, które ma bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi, a w szczególności dzieci, osób chorych i starszych".

Wnioskodawcy wymieniają szereg schorzeń, które mogą powodować „mikrofale pochodzące np. z WiFi” - nowotwór mózgu, nerwiak nerwu słuchowego, zaburzania koncentracji, nastrój depresyjny, „trudności w znajdowaniu słów” czy bóle zatok.

Autorzy proponują, aby zakaz obowiązywał pod karą grzywny w wysokości 100 złotych za każdy dzień używania WiFi w placówce.

RadioZet.pl przypomina, że dotychczasowe badania naukowe przeczą szkodliwości WiFi. Badania przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w ramach International EMF Project nie wykazały, aby urządzenia emitujące nawet większe promieniowanie niż routery wpływały negatywnie na zdrowie.

Portal zwraca też uwagę, że sam fakt wpłynięcia wniosku do Sejmu nie oznacza jednak, że projekt zostanie zrealizowany.

Czytaj więcej

Rząd będzie mógł wyłączyć internet? Kontrowersyjny przepis