Nowy rok szkolny ma się zacząć od akcji promującej szczepienia. Na pierwszy tydzień września zaplanowano lekcje o zdrowiu i spotkania z rodzicami. W drugim tygodniu zostaną zebrane deklaracje od rodziców i wypełnione formularze z ich zgodą, tak by w trzecim tygodniu września ruszyć ze szczepieniami uczniów.

Szczepienia będą mogły być prowadzone w szkołach. Obejmą uczniów od 12. roku życia. Szkoła będzie mogła też zorganizować dojazd uczniów do punktu szczepień albo mobilna jednostka dojedzie do placówki.

Wcześniej jednak do szkół trafią pakiety edukacyjne: filmiki, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i sanepidem, konsultowane z Radą Medyczną.

Do 18. urodzin o zaszczepieniu decydują rodzice, choć wystarczy podpis jednego z nich. Szczepienia przeciw Covid-19 nie są obowiązkowe.

– Na szczepienie dziecka nie jest potrzebna zgoda obojga rodziców. Wystarczy zgoda jednego. Drugi rodzic może wyrazić sprzeciw. Sam formularz zgody przewiduje tylko podpis jednego rodzica – mówi Katarzyna Przyborowska, radca prawny. I podkreśla, że dziecko bez zgody rodzica nie powinno być zaszczepione. W takim przypadku rodzice w imieniu dziecka mogliby dochodzić roszczeń, gdyby udało im się wykazać szkodę pozostającą w związku przyczynowym ze szczepieniem.

Już od czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia, ale wyszczepialność nie jest wysoka, zwłaszcza młodszych nastolatków. Uczniowie szczepieni są obecnie w punktach populacyjnych i powszechnych.

Od kilku dni działa specjalny adres mailowy szczepienia-dzieci@gis.gov.pl, na który rodzice mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami uczniów. Na wiadomości będą odpowiadali specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.