Co roku rolnicy, którzy – mimo prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – chcą nadal opłacać składki na ubezpieczenie społeczne rolników zamiast dużo wyższych składek ZUS, muszą składać w KRUS zaświadczenie ze swojego urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego za poprzedni rok.

Tak jest i teraz. Bo ten obowiązek wynika z art. 5a ust. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1E3D804CDA0231796A03F498F73B01FE?id=263365]ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.)[/link].

Jeśli okazałoby się, że [b]kwota podatku za 2009 r.[/b] przekroczyła [b]2835 zł[/b], wówczas od 1 czerwca br. rolnik będzie musiał zacząć płacić składki do ZUS.

[srodtytul]Jakie kryteria muszą być spełnione[/srodtytul]

Wysokość podatku za ubiegły rok to niejedyny warunek, by móc płacić składki do KRUS. Ważne jest również, by:

- jednocześnie prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym obejmującym powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, lub w dziale specjalnym,

- nie być pracownikiem i nie pozostawać w stosunku służbowym,

- nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

[wyimek][b]2835 zł[/b] to kwota, której nie powinien przekraczać podatek za 2009 rok, jeśli nadal chcesz płacić składki do kasy KRUS[/wyimek]

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Rolnik, który chciałby dopiero założyć firmę lub wznowić przerwaną działalność gospodarczą, musi oprócz tego nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata płacić składki do KRUS. Tylko to będzie go uprawniać do pozostania przy tym ubezpieczeniu.

[srodtytul]Lepiej, bo korzystniej[/srodtytul]

Mimo zmiany od października 2009 r. zasad opłacania składek do KRUS nadal jest to dla rolnika rozwiązanie dużo korzystniejsze niż podleganie ubezpieczeniu w ZUS.

Dla porównania rolnik prowadzący działalność gospodarczą, który jest dziś ubezpieczony w KRUS, płaci za II kwartał 2010 r. składki w łącznej wysokości:

- 426 zł, jeśli ma gospodarstwo rolne do 50 ha,

- 681 zł – powyżej 50 ha do 100 ha,

- 936 zł – powyżej 100 ha do 150 ha,

- 1188 zł – powyżej 150 ha do 300 ha,

- 1443 zł – powyżej 300 ha.

Natomiast będąc ubezpieczonym w ZUS, rolnik za jeden tylko miesiąc zapłaciłby (łącznie z obowiązkową składką zdrowotną i dobrowolną składką chorobową) 839,06 zł, a bez składki chorobowej 792,81 zł.

[b]UWAGA:[/b] Znana jest już kwota podatku za 2010 r., która zdecyduje o możliwości pozostania w ubezpieczeniu społecznym rolników po 31 maja 2011 r. Po to, żeby nie wypaść w przyszłym roku z rolniczego ubezpieczenia, rolnik będzie musiał wykazać, że jego [b]podatek za 2010 r.[/b] nie przekroczył [b]2863 zł[/b] ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=349741]MP nr 26, poz. 245[/link]).