Od soboty obowiązuje rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich. Zgodnie z nim osoby, które rozpoczną po 1 października studia doktoranckie, muszą zrealizować program, który odpowiada liczbie 45 – 60 punktów ECTS. W tym co najmniej 20 pkt trzeba zaliczyć z zajęć fakultatywnych uczących dydaktyki. W trakcie praktyk doktorant musi odbyć co najmniej dziesięć, a maksymalnie 90 godzin zajęć dydaktycznych.Musi też przygotować jedną publikację naukową.

podstawa prawna: rozporządzenie ministra nisw z 1 września 2011 r. DzU nr 196, poz. 1169

więcej w serwisie:

Twoje prawo

»

Edukacja, oświata, wychowanie