NIK przedstawiła swoją ofertę obok najwyższych organizacji kontrolnych z Niemiec, Norwegii, Włoch i Grecji. Dzięki wysokiej jakości złożonej oferty przy wsparciu polskiego MSZ udało się przekonać Radę Europy do wyboru NIK.

NIK sprawdzi jak Rada Europy wydatkuje pieniądze przeznaczone na jej funkcjonowanie.

Wynik kontroli Izba będzie przedkładała przez najbliższych 5 lat  Komitetowi Ministrów Rady Europy.