Dziś uczniowie zdają egzamin z języka polskiego. Składa się z dwóch części:  testu i wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w arkuszu CKE z polskiego znalazła się lektura "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza i rozprawka o poznawaniu siebie.

W środę ósmoklasiści będą zmagać się z zadaniami z matematyki, a w czwartek czeka ich egzamin z języka obcego. Prawie 97 proc. chce zdawać  egzamin z języka angielskiego. Zdecydowanie mniejszym powodzeniem cieszą się język niemiecki (2,92 proc.), nieliczni zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminów z jęz. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego (0,42 proc.).

W tym roku, w związku z epidemią COVID-19, wymagania egzaminacyjne zostały zawężone w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Z listy lektur obowiązkowych wykreślono "Tędy i owędy" Melchiora Wańkowicza, na matematyce ograniczone zostały wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii. Na egzaminie z jęz. angielskiego nie będzie czasu past perfect oraz mowy zależnej z listy środków gramatycznych.

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbywa się w reżimie sanitarnym. Wchodząc na teren szkoły uczniowie i nauczyciele muszą mieć maseczki. Zdający mogą je zdjąć po zajęciu miejsc w salach egzaminacyjnych. Ławki, przy których siedzą, muszą stać w półtorametrowych odstępach z każdej strony. Uczniowie nie mogą wnosić na teren szkoły książek, telefonów komórkowych, maskotek, ale powinni przynieść własne przybory: długopisy, linijkę, cyrkiel, bo nie będą ich mogli pożyczyć od innych uczniów. Szkoła może zapewnić przybory, ale   konieczna jest ich dezynfekcja po każdym użyciu.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty odbywa się po raz trzeci po tym, jak w 2017 r. przywrócono ośmioletnią naukę w szkołach podstawowych i wygaszono gimnazja. Po podstawówce uczniowie mogą kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących, technikach lub szkołach branżowych.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2021

język polski – wtorek, 25 maja 2021 – godz. 9:00 (120 minut)

matematyka – środa, 26 maja 2021 – godz. 9:00 (100 minut)

język obcy nowożytny – czwartek, 27 maja 2021 – godz. 9:00 (90 minut)

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ