W dodatku ma być podana m.in. za pomocą odpowiedniego oznakowania. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku, która w czwartek wchodzi w życie. Zgodnie z nowymi przepisami inspekcja sanitarna skontroluje nie tylko to, jak są pobierane próbki do badania jakości wody, czy dokumentację organizatora kąpieliska, ale także to, jak dane miejsce jest oznakowane. Nowela przewiduje też, że w razie gwałtownych zmian atmosferycznych czy zrzutów ścieków do wody próbki z kąpielisk mają być pobierane z różnych miejsc w kąpielisku, a nie tylko z jednego.