Przedstawiciele radców, adwokatów, lekarzy i dziennikarzy stanowczo sprzeciwiają się próbom niszczenia przez polityków tajemnicy zawodowej.

Czytaj także: Bez tajemnicy zawodowej prawo do obrony nie istnieje

- Zachowanie tajemnicy zawodowej to nie tylko ustawowy obowiązek osób wykonujących określone zawody. To przede wszystkim prawo naszych pacjentów, klientów, mocodawców i informatorów mediów. To gwarancja, że ich prawa do prywatności, anonimowości czy uczciwego procesu będą chronione w należyty sposób - czytamy w stanowisku.

Prezesi podkreślają, że silna prawna gwarancja zarówno dla powierzających, jak i depozytariuszy, umożliwiająca uchylenie tajemnicy zawodowej tylko w ściśle określonych wypadkach na podstawie i po prawomocnej decyzji sądu jest niezwykle ważna.

- Istotą relacji lekarza, profesjonalnego prawnika czy dziennikarza z pacjentem, klientem, informatorem jest zaufanie, także w kwestii ochrony powierzonych im informacji - podkreślają.

Zdaniem apelujących osłabienie rangi tajemnicy zawodowej poprzez umożliwienie jej uchylenia przez prokuratora, a nie - jak do tej pory sąd - doprowadzi do podważenia zasad państwa prawa.

- Działanie takie odbywać się będzie z pogwałceniem interesu publicznego i praworządności - podsumowują.