W tym roku liderów wyłanialiśmy w inny sposób niż w poprzednich latach. Najpierw kancelarie typowały swoich kandydatów. Spośród nich redakcja wybrała zespoły i osoby z największą liczbą wskazań. To nasi finaliści. Poprosiliśmy ich, by pochwalili się swymi dokonaniami, sukcesami, nagrodami. Nadesłane opisy przedstawiliśmy 11 kapitułom złożonym z ekspertów. To one ostatecznie wybrały najlepszych z najlepszych.

Bywało, że obrady przebiegały burzliwie. W kilku przypadkach niemożliwe okazało się wyłonienie jednego lidera i kapituła decydowała o wskazaniu dwóch.

To niejedyna zmiana. W tym roku zrezygnowaliśmy z przyznawania wyróżnienia w dziedzinie prawo ochrony środowiska. Nie wykluczamy jednak powrotu do tej kategorii w następnych edycjach rankingu.

Czytaj także:

Prawnicy z dobrym sercem dla ludzi i zwierząt

Innowacyjne kancelarie - poszukiwanie klucza efektywności

Dodaliśmy też dwie nowe kategorie: doradzanie prywatnym klientom i spory międzynarodowe. Na pierwszą z nich zwróciły nam uwagę same kancelarie uczestniczące w rankingu – ich klienci zaczęli zgłaszać zapotrzebowanie na specjalistów, którzy doradzą we wszystkich obszarach życia – prywatnego, rodzinnego i zawodowego.

Oto wyniki rekomendacji środowiska prawniczego i prac kapituł.

Doradzanie prywatnym klientom

Liderami w tej dziedzinie zostali kancelaria PwC Legal oraz jej prawnik Jacek Pawłowski. Mec. Pawłowski wygrał głosami 3:2 z Krzysztofem Rożko (Krzysztof Rożko i Wspólnicy). Natomiast na kancelarię PwC oddano cztery głosy, a jeden dostał zespół SSW Pragmatic Solutions.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Większość członków kapituły uznała, że PwC Legal i sam mec. Jacek Pawłowski mają w tej dziedzinie szerokie osiągnięcia: od przygotowania sukcesji poprzez spór z kierowcą rajdowym Formuły 3 z tytułu uszkodzenia bolidu po wsparcie w przeniesieniu giełdy kryptowalut z Polski na Maltę.

Fuzje i przejęcia, restrukturyzacje i upadłości

Eksperci w kapitule jednogłośnie uznali, że werdykt musi wskazywać dwóch liderów. Za najlepszą kancelarię od fuzji i przejęć uznali zespół Greenberg Traurig, a jej partnera zarządzającego Jarosława Grzesiaka – za najlepszego specjalistę. Oceniający zwrócili uwagę na dużą liczbę przeprowadzonych przez GT i jej lidera transakcji, zwłaszcza w sektorze medialnym i bankowym. Docenili także wyjątkową liczbę nagród zdobytych w ub.r. przez kancelarię, a także wiodący udział mec. Grzesiaka w przygotowaniu raportu „Sztuczna inteligencja i nowe technologie w praktyce prawniczej" .

W restrukturyzacjach i upadłościach palmę pierwszeństwa dzierży kancelaria oraz jej założyciel Piotr Zimmerman. Mają na koncie udział w tak prestiżowych sprawach jak restrukturyzacja przedsiębiorstw Ruch SA, Huta Szkła Wołomin SA oraz Piotr i Paweł SA. Wygrali w 2018 r. kilka znaczących spraw upadłościowych.

Nieruchomości

W tej kategorii wygrała Kancelaria Radców Prawnych Konieczny, Wierzbicki. Głosowało na nią trzech z czterech członków kapituły. Kancelaria choć nie jest duża i sieciowa, potrafi być jednak skuteczna jak one – uzasadniali eksperci. Zauważyli również duże zasługi w rozwiązywaniu sporów dotyczących użytkowania wieczystego. Jeden głos otrzymała kancelaria Greenberg Traurig.

Najlepszym prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości jest Jolanta Nowakowska-Zimoch (Greenberg Traurig). Głosowało na nią trzech członków kapituły. – Mec. Nowakowską-Zimoch zna każdy, kto profesjonalnie zajmuje się rynkiem nieruchomości. To prawdziwa marka – uzasadniała kapituła.

Ochrona danych osobowych

Arwid Mednis (PwC) wygrał tytuł najlepszego specjalisty w tej dziedzinie. Kapituła doceniła jego udział w pracach legislacyjnych nad przepisami wdrażającymi RODO, ogromny dorobek publicystyczny i bardzo bogatą działalność edukacyjną.

Jeden głos zdecydował o zwycięstwie zespołu Maruta Wachta. Głosowało na nią trzech z pięciu ekspertów.

– Maruta Wachta to kancelaria zaangażowana w ochronę danych osobowych nie tylko w Polsce, koordynowała wdrożenie RODO w 16 krajach europejskich dla grupy Inter Cars – uzasadniła werdykt kapituła. – Odniosła też sukcesy w doradztwie w sytuacjach kryzysowych przy stosowaniu RODO.

Prawo bankowe i finansowe

Nie było łatwo wyłonić lidera w tej dziedzinie. Głosy w siedmioosobowej kapitule były początkowo rozproszone, ostatecznie przyznano nagrodę kancelarii Allen & Overy i wyróżniono Wolf Theiss. Pierwsza z nich pokazała stabilny dorobek, ma wiele skomplikowanych transakcji na koncie. W przypadku Wolf Theiss doceniono ambitne próby przebicia się wśród gigantów mimo skromniejszych możliwości.

Dużo prostszy okazał się wybór lidera wśród prawników. Arkadiusz Pędzich z Allen & Overy zdobył uznanie w oczach sześciorga członków kapituły, siódmy wstrzymał się od głosu. – Mec. Pędzich przeprowadził najbardziej skomplikowane transakcje, o największej randze rynkowej. W unikalny sposób potrafi pogodzić interesy banków z udziałem Skarbu Państwa z interesami banków komercyjnych – stwierdziła kapituła.

Prawo energetyczne

W tym roku najlepsza jest kancelaria CMS. Doceniono ją za zaangażowanie w rozwiązywaniu sporów dotyczących energetyki odnawialnej. W tej dziedzinie jest prawdziwym pionierem. Dysponuje silnym zespołem i dużym doświadczeniem.

Burzliwa wymiana zdań poprzedziła jednomyślną decyzję co do wyboru lidera wśród prawników. Laur zwycięzcy otrzymał Karol Lasocki K&L Gates, (obecnie DWF Poland), przede wszystkim za zaangażowanie się w problematykę energetyki wiatrowej.

Prawo farmaceutyczne i medyczne

W klasyfikacji indywidualnej kapituła zdecydowała podzielić głosy między dwie kandydatki: Jolantę Budzowską (Budzowska Fiutowski i Partnerzy) i Katarzynę Czyżewską (Czyżewscy). Obie otrzymują tytuł lidera. Członkowie kapituły tłumaczyli, że każda z kandydatek zajmuje się inną, choć równie ważną dziedziną prawa medycznego. Jolanta Budzowska reprezentuje pacjentów w sprawach o błędy medyczne, broni chorych, bezradnych ludzi przed bezduszną machiną instytucji czy kancelariami wynajmowanymi przez firmy farmaceutyczne. Z kolei Katarzyna Czyżewska od lat pomaga tworzyć polskie prawo, a jej uwagi zgłaszane w toku konsultacji publicznych pozwalają na ulepszenie wielu aktów prawnych. Jurorzy podkreślali jej wkład w ostateczny kształt regulacji dotyczących dyrektywy fałszywkowej czy Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Uznania środowiska nie traci kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Została doceniona przez kapitułę jako najlepszy na rynku zespół specjalistów. Zwycięża w sprawach o refundację czy reprezentując klientów w procesach o koncentrację aptek.

Prawo karne w biznesie

Trudno było wyłonić lidera wśród najlepszych prawników w tej dziedzinie, gdyż konkurencja była silna, a głosy członków kapituły rozproszyły się między kilku rekomendowanych. W końcu zdecydowano przyznać dwa tytuły lidera ex aequo mec. Dominice Stępińskiej-Duch (Raczkowski Paruch) i mec. Michałowi Babiczowi (FilipiakBabicz).

Wybór najlepszej kancelarii też początkowo nie był oczywisty. Większość ekspertów w kapitule oddała głos na kancelarię FilipiakBabicz.

Dominika Stępińska-Duch przekonała kapitułę prewencyjnym podejściem do prawa karnego w biznesie (opracowanie procedur BHP, compliance dla klientów). Doceniono jej zaangażowanie w postępowania z elementem międzynarodowym, a także aktywność w stowarzyszeniach prawniczych. O nagrodzie dla mec. Michała Babicza zdecydował zróżnicowany zakres prowadzonych przez niego spraw, również postępowań nieprocesowych. Występował zarówno jako obrońcą oskarżonych, jak i reprezentant pokrzywdzonych. Kapitule podobała się jego aktywność komentatorsko-publikacyjna oraz dydaktyczna.

Prawo konkurencji i antymonopolowe

Kapituła była jednomyślna: na laur zwycięzcy zasługuje kancelaria Modzelewska & Paśnik. Podkreślono przede wszystkim jej aktywność w rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa ochrony konkurencji zarówno na rynku polskim, jak i europejskim.

Wśród prawników uhonorowano dwie osoby: Małgorzatę Szwaj (Linklaters) oraz Jarosława Sroczyńskiego (Markiewicz & Sroczyński). Małgorzata Szwaj  reprezentowała Scripps Networks Interactive, właściciela TVN SA, w postępowaniu w zakresie kontroli koncentracji prowadzonym przez KE w związku ze sprzedażą spółki na rzecz Discovery Communications, Inc.  oraz  Chariot Top Group i udziałowców. Mec. Sroczyński  wyspecjalizował się w prawie nieuczciwej konkurencji.  Na koncie ma m.in.  sukcesy w  tzw. procesach półkowych .

Prawo pracy i ubezpieczenia

Konkurencję w tej kategorii stanowili dla siebie partnerzy z tej samej kancelarii: Bartłomiej Raczkowski i Sławomir Paruch (Raczkowski Paruch), ale zwycięzcą (3:2) został pierwszy z nich. Na decyzji zaważyły autorytet i pozycja Bartłomieja Raczkowskiego oraz fakt, że to on stworzył silną butikową kancelarię.

W klasyfikacji zespołowej nagroda powędruje do prawników Dentons. Zdobyli przewagę jednym głosem nad zespołem Raczkowski Paruch. Doceniono ich zaangażowanie w proces opiniowania projektów aktów prawnych, co prawnicy Dentons robią pro bono.

Prawo spółek i handlowe

PwC Legal znów liderem dzięki głosom czterech z sześciu członków kapituły. Ich zdaniem kancelaria bije na głowę konkurencję rozmachem, liczbą branż, wartością przedsięwzięć. Docenili dużą liczbę dobrze opisanych transakcji, ich wagę i międzynarodowy wymiar.

Tytuł najlepszego specjalisty niemal jednogłośne przyznano Michałowi Romanowskiemu (Romanowski i Wspólnicy). Został wyróżniony m.in. za finezyjne połączenie praktyki z działalnością naukową i publicystyczną i wielką osobowość.

Prawo autorskie, własności intelektualnej i przemysłowej

Wskazanie najlepszego polskiego prawnika w tej dziedzinie od lat nie stwarza problemów. Elżbieta Traple i jej kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy wygrali z rywalami także w tym roku. Kapituła doceniła szerokie spektrum spraw prowadzonych przez kancelarię, dotykających istotnych zagadnień w prawie autorskim, a także reprezentowanie zagranicznych przedsiębiorców. Sama Elżbieta Traple wzbudziła podziw kapituły jako jeden z nielicznych prawników doskonale łączących reprezentowanie klientów z pracą dydaktyczną, naukową i publicystyczną.

Procesy sądowe i arbitraż

Najlepszą kancelarią okazał się zespół Kubas, Kos, Gałkowski. Głosowało na niego pięciu z siedmiu członków kapituły. Duże wrażenie zrobiła na nich lista osiągnięć kancelarii oraz zakres prowadzonych spraw, co świadczy ich zdaniem o wszechstronności prawników.

Najlepszym prawnikiem został mec. Wojciech Jarosiński – jak nikt inny, opanował trudną sztukę godzenia zwaśnionych stron sporu. Prowadzi też sprawy precedensowe.

Przygotowanie wejścia na giełdę/rynki kapitałowe i papiery wartościowe

Greenberg Traurig przebił konkurentów wagą, skalą i wartością obsługiwanych transakcji oraz występującym w nich często elementem międzynarodowym. Laur w klasyfikacji indywidualnej zdobył z kolei prawnik z kancelarii GESSEL, mec. Leszek Koziorowski. – To człowiek instytucja w tej dziedzinie, swoją pracą buduje pozycję całej kancelarii – uzasadniała kapituła.

Spory międzynarodowe

Zwyciężyła kancelaria K&L Gates (obecnie DWF Poland) za kaliber prowadzonych spraw. Natomiast Rafał Morek z tej kancelarii jest prawnikiem, który prowadzenie sporów międzynarodowych doprowadził niemal do perfekcji. Z siedmiu członków kapituły aż pięciu oddało na niego swoje głosy. – Ten prawnik nie dąży do konfrontacji zwaśnionych stron, tylko do ich pogodzenia – wyjaśniała kapituła.

Technologie, media, telekomunikacja

Xawery Konarski oraz kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy z Krakowa to najlepsi specjaliści od spraw związanych z mediami i telekomunikacją. Wybór kancelarii był niemal jednogłośny. Sam mec. Konarski miał silnego konkurenta – mec. Macieja Zaborowskiego (Kopeć Zaborowski), który jednak przegrał jednym głosem.

Członkowie kapituły uzasadniali wybór mec. Konarskiego jego wielkim autorytetem w tej dziedzinie i działalnością naukową. „Rzesze prawników kształcą się na zajęciach mec. Konarskiego" – argumentowali. Samą kancelarię doceniono przede wszystkim za ilość spraw.

Zamówienia publiczne

Aldona Kowalczyk (Dentons) pokonała rywali, otrzymując trzy z czterech głosów. Wskazywano jej udział w precedensowym postępowaniu odwoławczym przed KIO (Tramwaje Warszawskie), a także niezwykłą aktywność i otwartość oraz umiejętność tworzenia sieci wsparcia.

Osoba liderki z pewnością wpłynęła na ocenę i wyróżnienie całego zespołu Dentons. Kancelaria została uznana za najlepszą, m.in. dlatego, że ma na swoim koncie prowadzenie strategicznych projektów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Laureaci kategorii "Najlepsi specjaliści"

17. Edycja Rankingu Kancelarii Prawniczych 2019 - dodatek z pełnymi wynikami rankingu

Rynek usług prawnych 2018/2019 - raport przygotowany z okazji 17. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych

Współpraca Karolina Kowalska

Zobacz poprzednie edycje Rankingu kancelarii prawniczych