Pierwsza trójka uczelnie niepublicznych zamieniła się tylko miejscami. Pozycja pierwsza przypadła Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – 19,46 pkt, awans z trzeciego miejsca. Drugą lokatę zajmuje SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, a na trzecim miejscu uplasowała się Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Wyjaśnienie

Dane dotyczące wyjazdów i przyjazdów kadry nie zostały zaraportowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w systemie POLON. Tym samym wynik uczelni w rankingu wydziałów prawa w tej kategorii nie oddał faktycznego stanu rzeczy. Zgodnie z rzeczywistymi danymi : mobilność kadry wyjeżdżającej  wynosiła 657 wyjazdów, a mobilność kadry przyjeżdżającej - 180 przyjazdów. Po uwzględnieniu tych danych Uniwersytet Śląski przesunął się na 5 pozycje w rankingu.

O pozycji w rankingu decydowały m.in. zdawalność na aplikację i potencjał naukowy – a więc kadry, które przekazują wiedzę studentom. ?

W 2019 r. do egzaminów przystąpili absolwenci 51 uczelni: 19 publicznych, 25 niepublicznych oraz siedmiu zagranicznych. Średnia zdawalność egzaminów absolwentów prawa na uczelniach prywatnych wyniosła 34,8 proc., a na uczelniach państwowych 58,9 proc.

Do egzaminów wstępnych w 2019 r. przystąpiło 2862 absolwentów rocznika 2019 z 39 polskich uczelni. 1844 z nich uzyskało wynik pozytywny; średnia zdawalność wyniosła 64,4 proc.

Najlepiej z tymi egzaminami poradzili sobie absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 83,4 proc. kandydatów. Na drugim miejscu uplasowali się absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (77,3 proc.), a na trzecim Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (zdawalność 74,2 proc.).?

– Drugie miejsce w tegorocznym zestawieniu to z pewnością pierwszy efekt zmian programu studiów, które wdrożyliśmy cztery lata temu i które częściowo objęły roczniki już studiujące – wskazuje prof. UW dr hab. Sławomir Żółtek, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego do spraw studenckich.?

Jak widać z danych rankingowych, jakość kształcenia ma przełożenie na sukces absolwentów przystępujących do egzaminów na aplikacje. Z danych o zdawalności na aplikacje wynika również, że im wyższa ocena uzyskana na dyplomie, tym większe prawdopodobieństwo dostania się na wymarzoną aplikację prawniczą. ?

Dane Ministerstwa Sprawiedliwości pokazują ciekawą prawidłowość: ścisły związek między oceną końcową ze studiów a zdawalnością na aplikacje. W grupie osób, które miały ocenę celującą na dyplomie, powiodło się 95,8 proc. zdających. Wśród studentów piątkowych już 76,7 proc., a u czwórkowych 42,8 proc. Z oceną dostateczną na dyplomie na aplikacje dostało się jedynie 21,3 proc. absolwentów. ?

Jak wynika z analizowanych danych, obecnie na kierunku prawo studiuje ponad 36,1 tys. osób (studia stacjonarne), z czego ponad 19 proc. na uczelniach niepublicznych. Znacznie trudniej dostać się na uczelnię państwową – średnio na jedno miejsce przypada 2,7 osoby, natomiast dla uczelni niepublicznej wskaźnik ten wynosi 1,5 osoby.

Zarówno uczelnie państwowe, jak i niepubliczne prowadzą dobrze działające poradnie prawne, wysyłają studentów na stypendia zagraniczne czy organizują konferencje naukowe.

Według raportu przygotowanego przez ELSA, zdecydowana większość – dwie trzecie – zadeklarowała, że przystąpi do jednego z egzaminów wstępnych na aplikację prawniczą: radcowską (55 proc.), adwokacką (44 proc.), prokuratorską (29 proc.) oraz sędziowską (27 proc.). Po raz kolejny najwięcej osób chce w przyszłości wykonywać zawód radcy prawnego (44 proc.).

Jeśli chodzi o szczególnie preferowane dziedziny prawa, w jakich studenci chcieliby się rozwijać, niezmiennie króluje prawo cywilne (36 proc.).

Kliknij w tabelę, aby zobaczyć pełną wersję.

Kliknij w tabelę, aby zobaczyć pełną wersję.

Powiedzieli „Rzeczpospolitej”:

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na wysoki poziom nauczania u nas wpływa kilka czynników. To niewątpliwie dobra kadra naukowa złożona z prawników, którzy zajmują się nauką, ale także praktyką prawa, stosowaniem prawa. Z pewnością przyczynia się też duża grupa zdolnych studentów. My corocznie w naborze przyjmowaliśmy dużą grupę laureatów różnych olimpiad przedmiotowych. Trzecim czynnikiem jest sam program nauczania. Z jednej strony jest on elastyczny, bo de facto każdy ze studentów ma indywidualny tok studiów. U nas nie ma przedmiotów przypisanych do poszczególnych lat studiów, poza pierwszym rokiem. Studenci mają spory wybór, mogą dostosowywać te przedmioty do swoich zainteresowań, a z drugiej strony jest bardzo dużo przedmiotów, zajęć, także zajęć o charakterze warsztatowym, więc studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania.

prof. Tomasz Giaro, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

W mojej skromnej ocenie o wszystkim decydują ludzie. ?TXT - Krotko - 8.25 - L: Mamy na warszawskim Wydziale Prawa świetną kadrę nauczającą, do której należą tacy profesorowie jak w dziedzinie prawa cywilnego prof. dr Wojciech Kocot, prof. dr Krystyna Szczepanowska-Kozłowska i prof. dr Michał Romanowski czy też w dziedzinie prawa karnego prof. dr Tadeusz Tomaszewski oraz prof. dr Monika Płatek, a w dziedzinie historii prawa prof. dr Jakub Urbanik.?

prof. Monika Całkiewicz, prorektor ds. studiów prawniczych w Akademii Leona Koźmińskiego

Program studiów, który oferujemy, ma mocne atuty: nie tylko przygotowuje do rozpoczęcia aplikacji prawniczych, ale też jest nastawiony na nauczenie studentów rozumienia biznesu, finansów, społecznej odpowiedzialności oraz etyki. Dzięki temu, że nasza kadra składa się z wybitnych naukowców, którzy wykonują również zawody prawnicze, kładziemy silny nacisk nie tylko na teorię, ale i praktykę. ?TXT - Krotko - 8.25 - L: Studenci uczą się na naszej uczelni korzystać z nowych technologii, sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim muszą dobrze poznać i rozumieć prawo.

prof. Monika Lewandowicz-Machnikowska, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS

Mocną stroną studiów na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie jest wyróżniający nas praktyczny profil studiów. Kadrę akademicką tworzą świetni naukowcy, ale również praktycy i eksperci z różnych obszarów nauki – nie tylko prawa, ale np. psychologii. ?TXT - Krotko - 8.25 - L: Nasi studenci wchodzą na rynek pracy przygotowani do wykonywania zawodu dzięki nauce umiejętności prawniczych, służą temu w szczególności zajęcia lawyering skills. Już na pierwszym roku studenci uczą się pisać i czytać teksty prawnicze o różnym poziomie trudności. Umiejętności te doskonalą w toku studiów i na praktykach studenckich oraz w rozwijającej się ciągle studenckiej poradni prawnej. ?TXT - Krotko - 8.25 - L: O tej ostatniej warto wspomnieć także dlatego, że uruchomiła poradnictwo online w czasie epidemii Covid-19.?TXT - Krotko - 8.25 - L: Ponadto do programu zostały wprowadzone zajęcia pozwalające uzyskać w toku studiów – dzięki współpracy z partnerami zewnętrznymi – dodatkowe umiejętności oraz certyfikaty, np. z mediacji czy obsługi programu Lex. Dużą popularnością cieszą się również prowadzone na piątym roku studiów zajęcia przygotowujące do egzaminów na aplikacje, które pomagają studentom spełnić ich marzenia o pracy w wybranym zawodzie prawniczym.