Jest projekt ustawy o rozdzieleniu ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił zapowiadany projekt ustawy o rozdzieleniu funkcji ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Jednoczesne pełnienie tych stanowisk obowiązuje od 2016 roku. Od czasu wprowadzenia przepisów stanowiska te pełnili Zbigniew Ziobro, Marcin Warchoł oraz obecnie Adam Bodnar.

Publikacja: 19.01.2024 16:15

Jest projekt ustawy o rozdzieleniu ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego nastąpiło na mocy nowelizacji ustawy „Prawo o prokuraturze” z marca 2016 roku — połączono wtedy te stanowiska, utworzono także Prokuraturę Krajową, która zastąpiła Prokuraturę Generalną, zlikwidowano Krajową Radę Prokuratury oraz wojskowy pion organizacyjny prokuratury.

Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości było to działanie, które całkowicie odebrało prokuratorze niezależność od organów władzy wykonawczej i ustawodawczej - Prokuratura stała się narzędziem w rękach ówcześnie rządzących, służyła władzy i realizacji celów politycznych, podkreślono w komunikacie resortu. Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego ma stanowić pierwszy krok do przywrócenia niezależności prokuraturze oraz dać gwarancję wolności prokuratury oraz prokuratorów od przede wszystkim nacisków politycznych, ale także presji mediów i opinii publicznej. 

Kandydaci na stanowisko Prokuratora Generalnego

Kandydata na Prokuratora Generalnego będzie mógł zgłosić m.in.: Prezydent RP, Marszałek Sejmu, grupa 35 posłów lub 15 senatorów, ale także grupa 200 prokuratorów w stanie czynnym lub grupa dwóch tysięcy obywateli. Zgłoszenia będą kierowane do Marszałka Sejmu, dodatkowo wszyscy kandydaci będą brać udział w przesłuchaniu publicznych organizowanym przez przywróconą Krajową Radę Prokuratury. 

Każdy kandydat będzie musiał spełnić określone warunki, przede wszystkim będzie mógł to być wyłącznie prokurator w stanie czynnym, z co najmniej 20-letnim nieprzerwanym stażem na stanowisku prokuratora. Kandydat będzie też musiał wykazać, że w ciągu 10 lat bezpośrednio przed zgłoszeniem kandydatury nie wykonywał innego zawodu.

Jednym z obowiązków nowego Prokuratora Generalnego będzie składanie na ręce Sejmu i Senatu corocznego sprawozdania z działalności. Raport otrzymają także prezydent, premier, minister sprawiedliwości oraz Krajowa Rada Prokuratury. 

Zgodnie z projektem ministra: 

  • Prokuratora Generalnego powoływać będzie (bezwzględną większością głosów) Sejm za zgodą Senatu;
  • Kadencja Prokuratora Generalnego będzie trwała 6 lat, bez możliwości jej ponowienia. Po jej zakończeniu Prokurator Generalny będzie mógł przejść w stan spoczynku niezależnie od osiągniętego wieku;
  • Pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego oraz pozostałych, nie więcej niż dwóch, będzie powoływał i odwoływał Prokurator Generalny, spośród prokuratorów, po zasięgnięciu w przyszłości opinii Krajowej Rady Prokuratorów. Zastępcą Prokuratora Generalnego do spraw wojskowych będzie powoływał i odwoływał Prokurator Generalny po uzyskaniu opinii Ministra Obrony Narodowej, spośród prokuratorów będących oficerami wojska w służbie czynnej albo oficerami rezerwy. 
Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność