"Ostrzeżenie przed osobami podszywającymi się pod adwokatów" ukazało się na stronie internetowej warszawskiej izby adwokackiej ponieważ Dziekan ORA otrzymał ostatnio "znaczną liczbę niepokojących informacji" o osobach, które oferują pomoc prawną tak, jakby były adwokatami.

Rzecznik prasowy ORA adw. Grzegorz Kukowka przypomina, że uprawnione do świadczenia pomocy prawnej jako adwokaci są osoby widniejące w Krajowym Rejestrze Adwokatów (https://rejestradwokatow.pl)i oznaczone statusem „Wykonujący zawód”. 

- Osoby, które nie znajdują się w rejestrze w ogóle, albo też zostały oznaczone statusem „Niewykonujący zawodu” nie mają prawa do świadczenia usług adwokackich na terenie Polski - podkreśla Grzegorz Kukowka.

Rzecznik przypomina, że obligatoryjnemu wpisowi do rejestru podlega każda osoba oferująca adwokacką pomoc prawną. Jej personalia i posiadane uprawnienia można łatwo zweryfikować, wchodząc na stronę rejestradwokatow.pl i wyszukując  np. po imieniu i nazwisku.

Wyjaśnia też, że powody nadania statusu „Niewykonujący zawodu” mogą być różne.

- W dużej części przypadków powodem takiego statusu będzie fakt, że dana osoba wykonuje inny zawód prawniczy (np. radcy prawnego) i może oferować pomoc prawną, jako radca prawny. Zdarzają się jednak także sytuacje, w których status „Niewykonujący zawodu” został nadany w związku z decyzją samorządu adwokackiego, którego uprawniony organ uznał, że zachodzą istotne powody do tymczasowego zawieszenia uprawnień adwokackich danej osoby, na podstawie właściwych przepisów ustawy – Prawo o Adwokaturze. Osoba posiadająca status „Niewykonujący zawodu” nie ma prawa przyjmowania spraw do prowadzenia jako adwokat - czytamy w opublikowanym ostrzeżeniu.

Czytaj więcej

Palestra chce dopracować regulamin wykonywania zawodu

Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych,opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.  Adwokat niewykonujący zawodu nie może zatem podejmować się wykonania takich czynności. Jest też zwolniony z obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności.

Jednocześnie adwokat wpisany na listę adwokatów niewykonujących zawodu ma prawo do używania tytułu zawodowego „adwokat”, a delegaci adwokatów niewykonujących zawodu mają prawo brać udział w zgromadzeniach Izby.